resq-logo-red rgb

Beredskap

Vår avdeling for beredskap (Crisis Management) tilbyr et komplett og fleksibelt konsept for beredskaps- og støttetjenester. Vi bistår våre kunder med å etablere en beredskapsorganisasjon i samsvar med myndighetenes forskrifter og krav.

Vårt beredskapsopplegg er utviklet for å være robust og for å utdanne og øve våre kunder på en effektiv måte. Vi tilbyr kvalifiserte krisehåndterings- og beredskapstjenester primært til olje- og gassindustrien. Vi ønsker å forbedre og styrke våre kunders resultater innenfor dette fagområdet.

Vi utfører operativ beredskap for våre kunder 24/7/365 fra vårt moderne beredskapssenter på Forus ved Stavanger. Alle våre rådgivere har operativ erfaring.

Klikk her for mer informasjon om vårt beredskapssenter, operativ beredskap og andre beredskapstjenester.
 

Operativ beredskap

Operativ beredskap for 2. og 3. linje
Vaktordning 24/7/365
Varslingsordninger
Spesialrom for operativ beredskap, inkl. telefonsentre
Spesialrom for 3. linje

Rådgiving

Operasjonell ledelsesstøtte, 3. linje (på vakt 24/7)
Strategisk kriseledelse
Operative og taktiske krisehåndtering
Brodokumenter, beredskapsplaner etc.
Planer for krisekommunikasjon

Avdelingsleder, Crisis Management

vidar
Vidar Gade

Telefon: (+47) 920 33 465
E-post: vidar.gade@resq.no

 

Øvelser og trening

Rollespill-baserte øvelser
Skrivebordsøvelser (Tabletop-øvelser)
Fullskala-øvelser på land og til havs
Utvikling av hendelsesscenarier

Spesialisert trening

Plattformsjefskurs - lederopplæring
Strategisk beredskapsledelse
Grunnleggende krisehåndtering
Beredskapsledertrening (2. og 3. linje)
Krisekommunikasjon og medietrening
Pårørende-/omsorgstrening
Selskapsrepresentant-trening (liaison-trening)
Granskingsopplæring

Andre tjenester fra Acona-gruppen

Miljøtjenester med støttetjenester
Brønnledelse
Feltutvikling
Petroleumsteknologi
Strømningsteknologi
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2008 
NS-EN ISO 14001: 2004
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy