resq-logo-red rgb

Kommunikasjonstjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor kommunikasjonsfaget, herunder strategi, planlegging og gjennomføring.

Vaktgående kommunikasjonspersonell
Vi tilbyr vaktgående kommunikasjonsrådgivere på operativt og strategisk nivå (2. og 3. linje). I tillegg kan kommunikasjonsrådgivere være tilgjengelige ved behov. Vårt kommunikasjonsteam består av rundt 25 erfarne fagfolk med relevant bakgrunn fra media eller kommunikasjonsarbeid. Medlemmene deltar regelmessig i øvelser for å sikre vedlikehold av kunnskap og kompetanse. Teamet dekker strategiske kommunikasjonsoppgaver og kan brukes som ekstra rådgivere for alle kommunikasjonsoppgaver i løpet av en hendelse, også betjening av medietelefon og medieovervåkning.

Kurs i kommunikasjon og krisehåndtering
Hva er en kommunikasjonskrise? Hvordan bør en organisasjon forberede seg på det uventede? Krisehåndtering omhandler den faktiske krisen, samt hvordan krisen oppfattes. Viktige suksesskriterier for å håndtere en krise er evnen til å forutse hva som skjer videre, og sikre profesjonell håndtering av interessenter og media. Intern planlegging og forberedelser er viktige faktorer.

Kriseledelse - planlegging og trening
Krisehåndtering er både et spørsmål om å sette opp en hensiktsmessig organisasjon og å trene opp organisasjonens praktiske ferdigheter. Vi støtter våre kunder i å etablere et beredskapsteam. Vi utvikler planer og prosedyrer, og vi tilbyr praktisk trening basert på realistiske scenarier.

Kommunikasjonsplaner
Vi utvikler en kommunikasjonsplan som beskriver kommunikasjonsorganisasjonen, prosedyrer og hvilke ressurser som kreves for å håndtere en krisesituasjon. En slik plan er nært knyttet til selskapets overordnede beredskapsplan.

Medietrening
Hovedvekten av kurset ligger på praktisk trening av selskapets toppledelse og talspersoner. Kurset starter med en kort innføring i hvordan mediene fungerer. Vi bruker profesjonelle journalister og kamerateam. Vi kan også tilby våre kunder trening i et profesjonelt TV-studio. Kameraopptakene evalueres med grundige tilbakemeldinger.

Medierelasjoner
Å bygge og vedlikeholde et godt omdømme innebærer profesjonell mediehåndtering. Kommunikasjon gjennom media er en av de mest effektive måtene å presentere din bedrift overfor viktige interessenter på. Det er en vesentlig del av å bygge et sterkt omdømme og nå bedriftens målsetninger. Vi bistår med å utvikle strategier for medierelasjoner og vi tilrettelegger for kontakt med media.

Kartlegging og analyse av interessenter
Hvem er interessentene for din bedrift, hva er deres posisjoner og hvordan påvirker de din bedrift og din bransje? Basert på bedriftens historie og strategi identifisere vi interessenter og utvikler planer for interessenthåndtering.

Internkommunikasjon
Internkommunikasjon handler om å holde de ansatte oppdatert, motivert og klar til å gripe neste mulighet. Vi bistår våre kunder med å utvikle strategier og budskap for interne kommunikasjonsprosjekter. Vi utvikler kommunikasjonsmateriell som presentasjoner, nyhetsartikler og artikler for både nettet og for mer tradisjonelle magasiner.
 
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy