resq-logo-red rgb

Om ResQ

Sikkerhets- og beredskapsgruppen ResQ ble etablert etter fusjonen mellom Acona og ResQ i mai 2013.
ResQ er en totalleverandør av tjenester og kompetanse innenfor sikkerhet og beredskap.

ResQ har bred erfaring fra dette området og svært kompetente medarbeidere. Våre kunder kommer fra næringer som olje- og gassoperatører, riggselskaper og oljeserviceselskaper.

Vi har også kunder fra shipping, det militære og fra offentlige etater.

ResQ Personvernpolicy

ResQs historie

ResQ ble etablert som Statens Havarivernskole i 1973 som et resultat av tre store skipsulykker i 1969. Skolen ble senere innlemmet i utdanningssystemet, først som del av  Statens sikkerhetshøgskole (1991) og senere som del av Høgskolen Stord/Haugesund (1994).

ResQ AS ble etablert i 2001 og har vokst betydelig. Med sikkerhetssentre i Haugesund, Stavanger, Bergen og Kristiansund, er ResQ en nasjonal leverandør av sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Med kontorer langs hele Norskekysten, er vår organisasjon godt representert i de fleste av de store oljeselskapene på norsk sokkel.

Sikkerhetsopplæring

376 375 img0841
ResQ har fire moderne sentre for sikkerhetsopplæring som tilbyr sikkerhets- og beredskapsopplæring til olje- og gassnæringen, shipping og maritim industri. Vi tilbyr også skreddersydde kurs og opplæring. ResQ er godkjent i henhold til Norsk olje og gass- og STCW-kriterier.

Beredskap og Krisehåndtering

slide9 beredskap
Vår avdeling for beredskap (Crisis Management) tilbyr et komplett og fleksibelt konsept for beredskaps- og støttetjenester. Vi bistår våre kunder med å etablere en beredskapsorganisasjon i samsvar med myndighetenes forskrifter og krav.

Operativ Beredskap

 5ka3974
Vårt spesialbygde og topp-moderne beredskapssenter på Forus utenfor Stavanger tilbyr en komplett pakke med vaktgående beredskapstjenester (24/7/365) på taktisk og strategisk nivå.
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2008 
NS-EN ISO 14001: 2004
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy