resq-logo-red rgb

Våre verdier

Kjerneverdiene våre underbygger organisasjonens etiske rettningslinjer. Disse verdiene gjenspeiler kultur og prioriteringer i organisasjonen. Våre verdier beskriver våre mest grunnleggende og fremtredende egenskaper.
 

Fleksibel

Vi er fleksible i måten vi møter våre kunder på, hvor vi tilpasser våre tjenester til kundens behov, og hvordan vi utvikler vår kompetanse og våre leveranser.
 

Kompetent

Vi er en kompetent organisasjon basert på faglig bakgrunn, kunnskap, beste praksis og erfaring fra et bredt spekter av områder.
 

Inkluderende

Vi er lagspillere, deler erfaringer og utveksler kunnskap på tvers av våre egne fagområder, arbeider sammen og tar vare på hverandre i et kollegialt miljø. Vi verdsetter hverandres kvaliteter, ulikheter og integritet, uavhengig av bakgrunn, alder, kjønn, kultur eller livsstil.
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2008 
NS-EN ISO 14001: 2004
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy