resq-logo-red rgb

Safety traning centre in Haugesund

The safety centre is located in Bleivik close to Haugesund. With one of Europe's largest areas for fire fighting, the centre is especially suitable for complexed joint training for large offshore installations. 

The centre has a full-scale helicopter dekk and capasity for a large number of courses due to a large training area. The centre is in a location sheltered from wind and bad weather, but close to the Sletta open stretch of coast providing rough weather great for realistic MOB boat training.

ResQ Haugesund has a broad course portfolio and is approved for most courses according to Norwegian oil and gas assosiation, STCW and other industry criteria. We also provide tailor-made courses upon request.

For directions, click here

Treningssenteret i Haugesund

Senteret ligger i Bleivik nær Haugesund. Med et av Europas største områder for brannslukking, er senteret spesielt egnet for komplekse samtreninger for store olje- og gassinstallasjoner.

Senteret har et stort treningsområde med et fullskala helikopterdekk og kapasitet for et stort antall kurs. Senteret ligger godt skjermet fra vind og dårlig vær, men beliggenheten nær den åpne kyststrekningen Sletta kan gi ruskevær med rom for realistisk mann over bord-båt (MOB-båt) opplæring.

ResQ Haugesund har en bred kursportefølje og er godkjent for de fleste kurs i henhold til krav satt av Norsk olje og gass, STCW og andre industristandarder. Vi tilbyr også skreddersydde kurs på forespørsel.

For veibeskrivelse, klikk her

Manager

Jan Egil Brevik

Phone: (+47) 922 83 239
E-mail: jeb@resq.no

 

 

Hotel and Transportation

scandic
Our partner hotels offer favorable
rates on accommodation and various package prices.

For more information:

Senterleder

Jan Egil Brevik

Telefon: (+47) 922 83 239
E-post: jeb@resq.no

 

 

Hotell og transport

scandic
Våre partnerhoteller tilbyr gunstige priser på overnatting og ulike pakkepriser.

For mer informasjon:

Manager administration and booking

dsc 5132

Hilde Mathiesen Hetland

Phone: (+47) 992 34 309
E-mail: hmh@resq.no
 

 

Booking

187aeb
Ane Elise Bendi

Phone: (+47) 417 55 000
E-mail: aeb@resq.no
 

 

Leder for administrasjon og kursbestilling

dsc 5132

Hilde Mathiesen Hetland

Telefon: (+47) 992 34 309
E-post: hmh@resq.no
 

 

Kursbestilling

187aeb
Ane Elise Bendi

Telefon: (+47) 417 55 000
E-post: aeb@resq.no
 

 
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy