resq-logo-red rgb

Treningssenteret i Grimstad

Senteret er plassert sentralt på Sørlandet. Øvelsesområdet med administrasjon, undervisning, helikopterevakuering og branntrening, er lokalisert på Østerskogen 24. Et stort brannfelt med ulike objekter, gir gode og varierte treningsmuligheter. 

Sjøtrening foregår i havnen av Grimstad, et skjermet og egnet område for mob-båt øvelser og annen sjøtrening. 

ResQ Grimstad er et kompakt og praktisk kurssenter med gode læringsfasiliteter. En et bredt kurstilbud, gir god tilgjengelighet til våre kunder også på Sørlandet. 


For veibeskrivelse trykk her >>
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy