resq-logo-red rgb

Beredskapssenteret

ResQ topp-moderne beredskapssenter Emergency Coordination Centre (ECC) på Forus utenfor Stavanger er bygget for å håndtere alle typer 2. og 3. linjeberedskap.
Senteret har tre godt utstyrte og romslige operasjonsrom, et konferanserom for kundens 3. linjeledelse, samt telefonsentre for pårørendehenvendelser og henvendelser fra media. Andre kontorarealer og møterom kan benyttes for å sikre nok kontorkapasitet for å håndtere en større beredskapssituasjon.
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy