resq-logo-red rgb

Beredskapstjenester

ResQs beredskapssenter Emergency Coordination Centre (ECC) tilbyr et komplett utvalg av beredskapstjenester. Beredskapssenteret har tilgang til over 200 konsulenter med inngående kunnskap og kompetanse fra olje- og gassindustrien, politiet, Forsvaret og håndtering av beredskapssituasjoner.
 6ka3429
Operasjonsrom: Kjerneteam for beredskapshåndtering på vakt 24/7.​

Våre tjenester

  • Tilbyr operativt 2. linjeteam (på vakt 24/7)
  • Pårørendetjenester
  • Mottaksteam
  • Støttetjenester knyttet til beredskap
  • Krisekommunikasjon og mediehåndtering
  • Beredskapsvarslingstjenester (24/7)
  • Implementering av programvare for krisehåndtering (CIM)
  • Granskingstjenester og opplæring
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy