resq-logo-red rgb

Granskingstjenester

GRANSKINGSSTØTTE
Vi tilbyr en egen 24/7 granskingstjeneste. Rådgivere med lang erfaring fra arbeid med gransking og undersøkelser kan være tilgjengelig på kort varsel.

Vi bruker beste praksis for gjennomføring av granskinger og analyser av bakenforliggende årsaker.

BEHOV FOR RASK GRANSKINGSSTØTTE?

Ring vår vakttelefon: (+47) 51 57 41 04


VÅRE TJENESTER
  • Lede kundens (interne) undersøkelser - Vi tilbyr en granskingsleder til å lede interne granskinger, eller, der ansvaret ligger hos en leverandør, granskinger sammen med leverandøren.
  • Uavhengig gransking – Vi etablerer et team med nødvendige ressurser og planlegger granskingen i samråd med kunden, utfører arbeidet i henhold til mandatet og rapporterer tilbake til kunden.
  • Fagekspert-deltakelse i kundens interne gransking – Vi leverer teknisk ekspertise på områder som bore- og brønnoperasjoner, miljø, HMS.
  • Gjennomføringsstøtte - Anbefalinger fra granskingen må omgjøres til handlinger. Erfaringer viser at gjennomføring av tiltak ofte er en utfordring. ResQ kan bistå med effektiv implementering i selskapets organisasjon og arbeidsmåter.
  • ResQ kan delta i vurderingen av beredskapsarbeidet under en hendelse eller ulykke.
  • Revisjon for å verifisere effekten av iverksatte tiltak - Vi kan hjelpe våre kunder med å verifisere gjennomføringen av tiltak etter granskinger.
  • Revidering og kvalitetssikring av interne granskingsrapporter eller prosedyrer - Vi kan utføre revidering av rapporter og rutiner etc. for å gi kundene en uavhengig vurdering av dokumentasjon.
  • Vår standardmetode for årsakskategorisering er MTO, men vi kan også bistå våre kunder med bruk av andre metoder.

GRANSKINGSOPPLÆRING
Vi tilbyr følgende kurs i granskingsarbeid:
  • Grunnkurs i Ulykkesgransking - to dager
  • Avansert kurs i granskingsmetodikk - tre dager
Åpne kurs finner du i vår bestillingsportal. For interne kurs kan du kontakte oss direkte.

Det endelige målet for all gransking er å hindre gjentakelser. Det er viktig å forstå hvorfor feil oppstår og hvordan de utviklet seg. Denne kunnskapen er grunnleggende for å identifisere effektive forebyggende tiltak. Manglende identifisering av faktiske, underliggende årsaker og manglende lærdom kan føre til at samme type ulykke inntreffer igjen.

 
 
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy