resq-logo-red rgb

Pårørendetjenester

TELEFONSVARTJENESTE FOR PÅRØRENDE

ResQ tilbyr et telefonsvarssenter med 24/7-beredskap hvor kvalifisert personell vil svare på telefonsamtaler fra pårørende under en krisesituasjon.
img 1326
ResQs telefonsenter for pårørende på Forus utenfor Stavanger.

ResQs pårørendeteam består av mer enn femti erfarne og godt utdannede fagfolk. Vårt telefonsenter er lokalisert i beredskapssenteret på Forus utenfor Stavanger.

Telefonmottakernes hovedoppgave under en krisesituasjon er å svare på telefonsamtaler fra og gi støtte til pårørende på en empatisk og profesjonell måte og i samsvar med kravene til slik kontakt.

Lederen av pårørendeteamet er på vakt 24/7.

Dersom telefonsenteret for pårørende må bemannes, kan inntil ti personer besvare innkommende telefonsamtaler så snart som mulig. Alle samtaler vil bli registrert i CIM, vår web-baserte programvare for krisehåndtering.

ResQ vil opprette et gratis 800-nummer til telefonsenteret for pårørende.

Mottakssentre for evakuerte og pårørende
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy