RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray

Beredskap 24/7

ResQs topp-moderne beredskapssenter Emergency Coordination Centre (ECC) på Forus utenfor Stavanger er bygget for å håndtere alle typer 2. og 3. linjeberedskap.
_6ka3273
Senteret har tre godt utstyrte og romslige operasjonsrom, et spesialdesignet konferanserom for kundens 3. linjeledelse, samt telefonsentre for henvendelser fra pårørende og media. Andre kontorarealer og møterom kan benyttes for å sikre kontorkapasitet for å håndtere en større beredskapssituasjon.

ResQs beredskapssenter tilbyr et komplett utvalg av beredskapstjenester. Vi har konsulenter med inngående kunnskap og kompetanse fra olje- og gassindustrien, politiet, Forsvaret og håndtering av beredskapssituasjoner.

Våre tjenester

  • Vi leverer profesjonelll 2. linje beredskap (på vakt 24/7)
  • Pårørendetjenester (på vakt 24/7))
  • Mottaksteam med dedikerte mottakssentre langs hele kysten
  • Støttetjenester knyttet til beredskap
  • Krisekommunikasjon og mediehåndtering (på vakt 24/7)
  • Beredskapsvarslingstjenester Globalt (24/7)
  • Implementering av programvare for krisehåndtering (CIM)
For mer informasjon, kontakt Vidar Gade.