RESQ-logo-red_RGB

Beredskap 24/7

ResQs topp-moderne beredskapssenter Emergency Coordination Centre (ECC) på Forus utenfor Stavanger er bygget for å håndtere alle typer 2. og 3. linjeberedskap.
_6ka3273
Senteret har tre godt utstyrte og romslige operasjonsrom, et spesialdesignet konferanserom for kundens 3. linjeledelse, samt telefonsentre for henvendelser fra pårørende og media. Andre kontorarealer og møterom kan benyttes for å sikre nok kontorkapasitet for å håndtere en større beredskapssituasjon.

ResQs beredskapssenter tilbyr et komplett utvalg av beredskapstjenester. Vi har tilgang til over 200 konsulenter med inngående kunnskap og kompetanse fra olje- og gassindustrien, politiet, Forsvaret og håndtering av beredskapssituasjoner.

Våre tjenester

  • Tilbyr operativt 2. linjeteam (på vakt 24/7)
  • Pårørendetjenester
  • Mottaksteam med dedikerte mottakssentre langs hele kysten
  • Støttetjenester knyttet til beredskap
  • Krisekommunikasjon og mediehåndtering (på vakt 24/7)
  • Beredskapsvarslingstjenester (24/7)
  • Implementering av programvare for krisehåndtering (CIM)
  • Granskingstjenester (på vakt 24/7) og opplæring
For mer informasjon, kontakt Vidar Gade.