RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray

Krisekommunikasjon

ResQs kommunikasjonsteam har spesialisert seg på krisekommunikasjon og mediehåndtering. Vi tilbyr også tjenester langs hele bredden av kommunikasjonsfaget, herunder strategi, planlegging og gjennomføring.
_5KA3946
Krisekommunikasjon bør bygges inn i selskapets totale strategi. Vellykket krisehåndtering krever rask respons og dyp forståelse av involverte problemstillinger. For å oppnå dette er det nødvendig med god planlegging, opplæring og trening. 

Vi samarbeider tett med våre kunder for å øke kunnskap, bevissthet og operative ferdigheter innenfor krisekommunikasjon og mediehåndtering.
 

Vaktgående kommunikasjonspersonell

Vi tilbyr vaktgående kommunikasjonsrådgivere på operativt og strategisk nivå (2. og 3. linje). I tillegg kan kommunikasjonsrådgivere være tilgjengelige ved behov. Vårt kommunikasjonsteam består av rundt 25 erfarne fagfolk med relevant bakgrunn fra media eller kommunikasjonsarbeid. Medlemmene deltar regelmessig i øvelser for å sikre vedlikehold av kunnskap og kompetanse. Teamet dekker strategiske kommunikasjonsoppgaver og kan brukes som ekstra rådgivere for alle kommunikasjonsoppgaver i løpet av en hendelse, også betjening av medietelefon og medieovervåkning. ResQ har også et tett samarbeid med kommunikasjonsbyrået Gambit H+K.
 

Kurs i kommunikasjon og krisehåndtering

Hva er en kommunikasjonskrise? Hvordan bør en organisasjon forberede seg på det uventede? Krisehåndtering omhandler den faktiske krisen, samt hvordan krisen oppfattes. Viktige suksesskriterier for å håndtere en krise er evnen til å forutse hva som skjer videre, og sikre profesjonell håndtering av interessenter og media. Intern planlegging og forberedelser er viktige faktorer.
 

Kriseledelse - planlegging og trening

Krisehåndtering er både et spørsmål om å sette opp en hensiktsmessig organisasjon og å trene opp organisasjonens praktiske ferdigheter. Vi støtter våre kunder i å etablere et beredskapsteam. Vi utvikler planer og prosedyrer, og vi tilbyr praktisk trening basert på realistiske scenarier.

Kommunikasjonsplaner

Vi utvikler en kommunikasjonsplan som beskriver kommunikasjonsorganisasjonen, prosedyrer og hvilke ressurser som kreves for å håndtere en krisesituasjon. En slik plan er nært knyttet til selskapets overordnede beredskapsplan.
 

Medietrening

Hovedvekten av kurset ligger på praktisk trening av selskapets toppledelse og talspersoner. Kurset starter med en kort innføring i hvordan mediene fungerer. Vi bruker profesjonelle journalister og kamerateam. Vi kan også tilby våre kunder trening i et profesjonelt TV-studio. Kameraopptakene evalueres med grundige tilbakemeldinger.

Medierelasjoner

Å bygge og vedlikeholde et godt omdømme innebærer profesjonell mediehåndtering. Kommunikasjon gjennom media er en av de mest effektive måtene å presentere din bedrift overfor viktige interessenter på. Det er en vesentlig del av å bygge et sterkt omdømme og nå bedriftens målsetninger. Vi bistår med å utvikle strategier for medierelasjoner og vi tilrettelegger for kontakt med media.

Kartlegging og analyse av interessenter

Hvem er interessentene for din bedrift, hva er deres posisjoner og hvordan påvirker de din bedrift og din bransje? Basert på bedriftens historie og strategi identifiserer vi interessenter og utvikler planer for interessenthåndtering.

Internkommunikasjon

Internkommunikasjon handler om å holde de ansatte oppdatert, motivert og klar til å gripe neste mulighet. Vi bistår våre kunder med å utvikle strategier og budskap for interne kommunikasjonsprosjekter. Vi utvikler kommunikasjonsmateriell som presentasjoner, nyhetsartikler og artikler for både nettet og for mer tradisjonelle magasiner.
For mer informasjon, kontakt Knut Egil Sæther.