RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray

Kurs

ResQ tilbyr en rekke kurs innen HMS, beredskap og krisehåndtering.
_6KA3357

Grunnleggende beredskapsledelse

På dette kurset ser vi nærmere på oppbygging av beredskap - også i et historisk perspektiv. Vi ser nærmere på viktige offentlige aktører innen beredskap og relevante lover og regler. Viktige tema er proaktiv metodikk, roller og ansvar samt organisering. Dette er et kurs for alle som har en rolle knyttet til beredskap.

Strategisk beredskapsledelse

Dette er et kurs for alle som har en rolle i 3. linje beredskapsteam. På dette kurset ser vi nærmere på beredskapsledelse på strategisk nivå. Vi legger vekt på temaer som proaktiv metodikk, ledelse, stress, "business continuity", omdømmehåndtering, stakeholder management og krisekommunikasjon.

Kurs for beredskapsledere

Beredskapslederen er svært sentral i en beredskapsorganisasjon. På dette kurset er det fokus på metodikk og ledelse. Kurset legger vekt på praktisk trening.

Plattformsjef-kurs (OIM)

Dette er et seleksjonskurs for plattformsjef-kandidater. Kurset inneholder gjerne følgende elementer:
  • Kommunikasjon med 2. linje
  • Kommunikasjon i beredskapssentral
  • Bruk av PA-meldinger
  • Bruk av ressurser om bord
  • Hensikt og bruk av situasjonsplott
  • Aksjonstavle, oppbygging og bruk
  • Sammenheng mellom fokus, aksjon og situasjonsplott
  • Hendelse/situasjonsforståelse og bruk av fokustavle
  • Gjennomføring av første møte og statusmøter
  • Ledelse av installasjonens beredskapsorganisasjon

Granskingskurs

ResQ har et eget granskingsteam som er på vakt 24/7. I tillegg tilbyr vi kurs for både granskningsledere og medlemmer av granskningsteam. Kurset tilnærmer seg ulike metodikker.

Kurs for selskapsrepresentanter (liaison)

Under en krise vil det være behov for å sende representanter (liaison) til eksempelvis Hovedredningssentralen, Politiet og mottakssenter for evakuerte og pårørende. Dette er en rolle som krever både erfaring, kunnskap og fullmakter. Dette er et kurs for de som ønsker større trygghet og innsikt i rollen som selskapsrepresentant.

Regelverkskurs (RVK)

Dette er et to-dagers kurs rettet mot petroleumsindustrien.

Kurs for HR-personell innen beredskap

Dette er et kundetilpasset kurs for personell med HR-oppgaver i beredskapsorganisasjonen.

Kurs i pårørendehåndtering

Dette er et kundetilpasset kurs for personell med oppgaver relatert til pårørendehåndtering i beredskapsorganisasjonen.

Kontrollromskurs

Målsetningen med dette kurset er å repetere grunnleggende ferdigheter og kunnskap om hvordan kontrollromsoperatørens oppgaver kan utøves i en beredskapssituasjon samt gi kunnskap om hvordan stressreaksjonsmønster kan påvirke vårt handlingsmønster og våre beslutninger. Kurset legger vekt på praktiske øvelser med scenarier på kritiske situasjoner.

CIM-kurs

ResQ er en svært erfaren bruker av krisehåndteringsverktøyet CIM, som er utviklet av F24. Vi jobber tett med F24 i forhold til videreutvikling av CIM og implementering. Vi tilbyr kurs i bruk av CIM til både nybegynnere og viderekommende. 
 
For mer informasjon, kontakt Vidar Gade.