RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray

Trening og øvelser

ResQ tilbyr treninger og øvelser tilpasset ulike beredskapsorganisasjoner i en rekke sektorer. Vi har solid erfaring i planlegging og gjennomføring av øvelser verden over.  

For å skape den beste læringen har vi utviklet en læringsprosess; ResQ 7-trinnsmodell. Modellen er en kunnskapsutviklingsprosess basert på flere års eksperimentering, aksjonslæring og forskning gjennomført av SINTEF som bekrefter metodens effektivitet.

Læringsprosessen består av 7 trinn:Spørsmål
Samling av alle spørsmål deltakerne har og som treningen skal søke å svare på. Kartlegging av erfarings- og kunnskapsnivå.
 
Walkthrough
En fysisk gjennomgang av de faktiske omgivelser hvor deltakere skal utøve sin rolle og gjennomgang av en typisk dag sett med kundens øyne.

Talkthrough
En gjennomgang av planer og prosedyrer, roller og ansvarsdelinger, kommunikasjonslinjer og beslutnings- og rapporteringsprosesser.

Tabletop
 “Hva-hvis»-situasjoner som søkes løst uten tidspress.

Simulering
Enkel ferdighetstrening gjennom problembasert og aksjonsorientert læringsprosess.

Fullskala øvelse
En full skala øvelse er aksjonsorientert læring med markører involvert og så nære til virkeligheten som overhodet mulig.

Oppfølging
Systematisk oppfølging av resultatene av øvelsene.
 
For mer informasjon, kontakt Vidar Gade.