ResQ
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
RESQ-logo-red_RGB
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg

MTO Ulykkesgransking

MTO Ulykkesgransking
Dette er et kurs for ledere og relevant personell som har myndighet og ansvar for å igangsette MTO gransking og delta i den.

Book her

UKE DATO STED PRIS  
UKE DATO STED PRIS  

Har du noen spørsmål?

Lurer du på noe angående MTO Ulykkesgransking?

Send inn ditt spørsmål i skjema under, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.
Målgruppe
 • Ledere onshore/offshore
 • Personell som inngår i selskapets granskningsgruppe
 • Annet relevant personell


Innhold
 • Granskningsmetodikk
 • Hendelses- og årsaksanalyse
 • Barriereanalyse
 • Intervju og ulike intervjuteknikker
 • Praktisk oppgave med rollespill
 • PTIL sin rolle ved en granskning
 • Politiet sin rolle ved en granskning
 • Bruk av tidslinja
ResQ har utviklet granskingskurset basert på OLF sin fagplan sammen med ”Samarbeid for Sikkerhet” sin beste praksis 029. Kurset er meget praktisk rettet og har som hovedmål å lære kursdeltakerne å få tilgang til god og nyttig informasjon spesielt gjennom intervjuer.

Kurset fokuserer på hvor kilder (taktiske og tekniske) til informasjon finnes og hvordan disse sikres og brukes i granskingen. Kursdeltakerne får lære å produsere granskingsrapporten etter fastlagt mønster som defineres som ” beste praksis”. Menneske-Teknologi-Organisasjon (MTO) metoden et analytisk verktøy som læres og brukes under kurset. Strategiske valg må gjøres under de praktiske oppgavene. På den måten får de innblikk i de praktiske utfordringene som oppstår under gransking. Kursdeltakerne får også opplæring i å fremføre granskingsrapporten.


Ved fullført kurs 

Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta/delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse. Deltagerne skal også ha forståelse av hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO – metodikken.


Kursets varighet
3 dager

ResQ kan tilby både 2 og 3 dagers kurs. 3 dagers kurset er utvidet med åstedsundersøkelse. En åstedsundersøkelse er en metodisk fremgangsmåte for undersøkelse av et skade/ulykkessted. I tillegg skal eleven sikre åstedet og utarbeide en illustrasjonsmappe basert på åstedsundersøkelsen. 

 

Flere kurs

Alarm-/Reaksjonslag kurs
Beredskapsledelse grunnkurs
Beredskapsledelse repetisjonskurs
BES-vaktkurs offshore (Brann, Entring, Sikring)
Brannvernkurs
Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM
CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling
FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg
Førstehjelp grunnkurs
Førstehjelp repetisjonskurs
G11 Løfteredskap
G20 Fastmontert Hydraulisk Krankurs
G4 Traverskranførerkurs
GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap - repetisjonskurs for beredskapspersonell
GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs
GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs med e-læring
GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs med e-læring
GSK Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring
Helikopterevakuering
HLO grunnkurs med e-læring
HLO grunnkurs med e-læring
HLO repetisjonskurs
HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner
Kombikurs - Søk og redningslag/HLO repetisjonskurs
Kondisjonstest
Krisekommunikasjon
Krisepsykologi
Liaison kurs HRS og Politi
Liaison SEP (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)
Liten MOB-båt 1 dag repetisjonskurs m/ mørkekjøring
Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring
Livbåtfører Frittfall-livbåt grunnkurs
Livbåtfører Frittfall-livbåt repetisjonskurs
Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs
Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs
Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs
Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs
Mediehåndtering
MTO Ulykkesgransking
Observasjonskurs søk og redning
Operativ beredskapsledelse (1.Linje)
Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk
Pårørendehåndtering
Skadestedsledelse grunnkurs
Skadestedsledelse repetisjonskurs
Skulderbreddemåling
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk med e-læring
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk
STCW Medisinsk behandling
STCW Medisinsk behandling oppdatering
STCW Medisinsk førstehjelp
STCW Oppdatering redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)
STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år
STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år
STCW Passasjer- og krisehåndtering
STCW Redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)
STCW Sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering
STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering - Midlertidig fornyelse Dekksoffiserer
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering - Midlertidig fornyelse Maskinoffiserer
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere
Stor MOB-båt grunnkurs
Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse
Stressmestring for kontrollroms personell
Styrketest
Søk og redningslag grunnkurs
Søk og redningslag repetisjonskurs
Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)
Truckførerkurs
Vold og trusler