Brønnteknikk Vg2 - Offshoreutdanning

Brønnteknikk Vg2 - Offshoreutdanning
Jobb på rigg med boring, for deg som er eller ønsker å jobbe offshore. Kurset gjennomføres på kveldstid, så det kan kombineres med jobb, familieliv og andre forplitelser.

Målgruppe


Brønnteknikk handler om grunnleggende innføring i norsk petroleumsvirksomhet og brønnaktivitet.
Dette kurset i bore- og brønnteknikk er utdanning av mannskap som brukes til leting etter olje og gass, som gir deg kompetanse i å jobbe en oljerigg eller skip som dekksarbeider / boredekksarbeider. Brønnteknikk gir deg god forståelse av hva som foregår på en plattform og de ulike fasene i en boreoperasjon.
 
Dekksarbeider (Roustabout)


Er en inngangsposisjon offshore, her vil du få tett tilsyn mens du utvikler jobbferdighetene til å bli en boredekksarbeider.

Vanlige arbeidsoppgaver:
 • rydde opp oljeutslipp på dekk
 • sikre og sjekke tilkoblinger
 • hjelpe mannskapet og gjennomføre sikkerhetsprosedyrer
 • sikring av varer på dekk
 • overvåkningsaktiviteter
 • forenkle kommunikasjon mellom forskjellige medlemmer av mannskapet

Boredekksarbeider (Roughneck)

Vanlige arbeidsoppgaver:
 • operere og vedlikeholde alt utstyr på boredekk
 • delta i alle faser av boreoperasjonen
 • kontrollere og vedlikeholde boreslamsystemer
 • planlegge og tilrettelegge arbeid 

Norsk Olje og Gass anbefaler at alle som jobber offshore innen boring har tverrfaglig eksamen innen Brønnteknikk Vg2. 
 
Forkunnskap

Dekksarbeider: bør ha 3-5 års arbeidserfaring innen et praktisk rettet yrke.
Boredekksarbeider: 5 års arbeidserfaring eller fagbrev innen elektro, mekanisk eller kjemi og prosess.
Se oversikt over godkjente fagbrev.


Gjennomføring

Tirsdag   18.00 - 21.00
Torsdag  18.00 - 21.00

Undervisningen er eksamensrettet og tilrettelagt slik du kan kombinere med både jobb og andre forpliktelser. Det er nettbaserte samlinger 2 dager i uken på kveldstid, disse blir det tatt opptak av så du kan bruke de som repetisjon av fagstoff, eller se de i etterkant om du gikk glipp av en samling.
Det gjennomføres 2 fysiske samlinger som er frivillig å delta på:
 • Ekskursjon til landbasert borerigg
 • Klasseromsundervisning med faglig fordypning
Bøker kan kjøpes her.
 

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i læremålene innen:
 • Boring
 • Komplettering og brønnservice
 • Prosedyrer og praksis
Gjennom disse programfagene vil du få forståelse for hvordan arbeidsoppgavene bidrar til å verne offshorearbeideren, og lære deg å kunne utføre faglige operasjoner trygt og sikkert.
 
 
Varighet

Du kan starte undervisningen når som helst, da det tas opptak av undervisningen. Semesteret starter på nytt igjen i januar og august, hvor eksamener avholdes i juni og november hvert år. Du velger selv når du melder deg opp til eksamen.

 
Eksamen

Du må selv melde deg opp til eksamen som privatist i ditt fylke.
De fleste fylkene bruker Privatist med unntak av Trøndelag privatistweb.no og Nordland www.nfk.no.

4 skriftlige eksamener for de som ikke har arbeidserfaring fra før:
 • BRT2007 Boring
 • BRT2008 Komplettering og brønnservice
 • BRT2009 Prosedyrer og praksis
 • BRT2010 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk
1 skriftlig eksamen for de som har 3-5 års relevant arbeidserfaring:
 • BOR3102 Praksiskandidat 
Eksamensavgift - ca. kr 1.217,- pr stk.
 

Påmelding
 
Ved spørsmål og påmelding ta kontakt med Offshoreutdanning på 40002390 eller hjelp@offshoreutdanning.no


Betaling  
Avmelding
 • 14 dagers full angrerett (med mindre kurset er påbegynt i nettskolen).
 • Du må sende inn avmeldingen skriftlig.
 • Ved sykdom kreves legeerklæring.
 • Ved ikke oppmøte kreves fullkursavgift.

Relaterte kurs

 

Flere kurs

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs
ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs
Beredskapsledelse grunnkurs
Beredskapsledelse grunnkurs
Beredskapsledelse repetisjonskurs
Beredskapsledelse repetisjonskurs
BES-vaktkurs (Brann, Entring, Sikring)
BES-vaktkurs (Brann, Entring, Sikring)
Brannvernkurs
Brannvernkurs
Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM
Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM
Brønnteknikk Vg2 - Offshoreutdanning
Brønnteknikk Vg2 - Offshoreutdanning
CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling
CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling
Chester Step Test - GWO
Chester Step Test - GWO
Drill Through Equipment
Drill Through Equipment
Drilling Calculations
Drilling Calculations
FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg
FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg
Førstehjelp grunnkurs
Førstehjelp grunnkurs
Førstehjelp repetisjonskurs
Førstehjelp repetisjonskurs
G11 Løfteredskap
G11 Løfteredskap
G20 Fastmontert Hydraulisk Krankurs
G20 Fastmontert Hydraulisk Krankurs
G4 Traverskranførerkurs
G4 Traverskranførerkurs
GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap - repetisjonskurs for beredskapspersonell
GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap - repetisjonskurs for beredskapspersonell
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring - kveldskurs
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring - kveldskurs
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon med e-læring
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon med e-læring
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon med e-læring
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon med e-læring
Helikopterevakuering
Helikopterevakuering
HLO grunnkurs med e-læring
HLO grunnkurs med e-læring
HLO grunnkurs med e-læring
HLO grunnkurs med e-læring
HLO repetisjonskurs
HLO repetisjonskurs
HMS-regelverkskurs - boring og brønn
HMS-regelverkskurs - boring og brønn
HMS-regelverkskurs - drift offshore
HMS-regelverkskurs - drift offshore
HMS-regelverkskurs - landanlegg
HMS-regelverkskurs - landanlegg
HMS-regelverkskurs - utbygging mod.
HMS-regelverkskurs - utbygging mod.
HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner
HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner
IADC WellSharp Driller Level
IADC WellSharp Driller Level
IADC WellSharp Supervisor Level
IADC WellSharp Supervisor Level
Introduction to Completion & Well Maintenance
Introduction to Completion & Well Maintenance
Introduction to Drilling Technology
Introduction to Drilling Technology
Introduction to Platform Operations
Introduction to Platform Operations
IWCF Drilling Well Control level 2 Surface & Subsea
IWCF Drilling Well Control level 2 Surface & Subsea
IWCF Drilling Well Control level 2 Surface & Subsea
IWCF Drilling Well Control level 2 Surface & Subsea
IWCF Enhanced Well Control
IWCF Enhanced Well Control
IWCF Rotary Drilling Well Control Level 3 Surface
IWCF Rotary Drilling Well Control Level 3 Surface
IWCF Rotary Drilling Well Control Level 3 Surface & Subsea
IWCF Rotary Drilling Well Control Level 3 Surface & Subsea
IWCF Rotary Drilling Well Control Level 4 Surface
IWCF Rotary Drilling Well Control Level 4 Surface
IWCF Rotary Drilling Well Control Level 4 Surface & Subsea
IWCF Rotary Drilling Well Control Level 4 Surface & Subsea
Kombikurs - Søk og Redning/HLO/Liten MOB m/mørkekjøring - repetisjonskurs
Kombikurs - Søk og Redning/HLO/Liten MOB m/mørkekjøring - repetisjonskurs
Kombikurs - Søk og Redning/HLO/Liten MOB u/mørkekjøring - repetisjonskurs
Kombikurs - Søk og Redning/HLO/Liten MOB u/mørkekjøring - repetisjonskurs
Kombikurs - Søk og redningslag/HLO repetisjonskurs
Kombikurs - Søk og redningslag/HLO repetisjonskurs
Kondisjonstest
Kondisjonstest
Krisekommunikasjon
Krisekommunikasjon
Krisepsykologi
Krisepsykologi
Liaison kurs HRS og Politi
Liaison kurs HRS og Politi
Liaison SEP (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)
Liaison SEP (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)
Liten MOB-båt 1 dag repetisjonskurs m/mørkekjøring
Liten MOB-båt 1 dag repetisjonskurs m/mørkekjøring
Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring
Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring
Livbåtfører Frittfall-livbåt grunnkurs
Livbåtfører Frittfall-livbåt grunnkurs
Livbåtfører Frittfall-livbåt repetisjonskurs
Livbåtfører Frittfall-livbåt repetisjonskurs
Livbåtfører Konvensjonell-livbåt grunnkurs
Livbåtfører Konvensjonell-livbåt grunnkurs
Livbåtfører Konvensjonell-livbåt repetisjonskurs
Livbåtfører Konvensjonell-livbåt repetisjonskurs
Livbåtfører Sliskelivbåt grunnkurs
Livbåtfører Sliskelivbåt grunnkurs
Livbåtfører Sliskelivbåt repetisjonskurs
Livbåtfører Sliskelivbåt repetisjonskurs
Mediehåndtering
Mediehåndtering
MTO Ulykkesgransking
MTO Ulykkesgransking
Observasjonskurs søk og redning
Observasjonskurs søk og redning
Operativ beredskapsledelse (1.Linje)
Operativ beredskapsledelse (1.Linje)
Påbygging fra GSK Offshore Norge til STCW GSK for sjøfolk
Påbygging fra GSK Offshore Norge til STCW GSK for sjøfolk
Pårørendehåndtering
Pårørendehåndtering
Restricted Operators Certificate (ROC/GMDSS)
Restricted Operators Certificate (ROC/GMDSS)
Skadestedsledelse grunnkurs
Skadestedsledelse grunnkurs
Skadestedsledelse repetisjonskurs
Skadestedsledelse repetisjonskurs
Skulderbreddemåling
Skulderbreddemåling
Slokkeøvelser varme arbeider
Slokkeøvelser varme arbeider
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk med e-læring
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk med e-læring
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk med e-læring
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk med e-læring
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering midlertidig fornyelse sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering midlertidig fornyelse sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering midlertidig fornyelse sjøfolk
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering midlertidig fornyelse sjøfolk
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk
STCW Medisinsk behandling
STCW Medisinsk behandling
STCW Medisinsk behandling oppdatering
STCW Medisinsk behandling oppdatering
STCW Medisinsk førstehjelp
STCW Medisinsk førstehjelp
STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering
STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering
STCW Oppdatering redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)
STCW Oppdatering redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)
STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år
STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år
STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år
STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år
STCW Passasjer- og krisehåndtering
STCW Passasjer- og krisehåndtering
STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering
STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering
STCW Redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)
STCW Redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering
STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter
STCW Sjøfolk med særlige sikringsplikter
STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk
STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere
Stor MOB-båt grunnkurs
Stor MOB-båt grunnkurs
Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse
Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse
Stressmestring for kontrollroms personell
Stressmestring for kontrollroms personell
Stuck Pipe Prevention
Stuck Pipe Prevention
Styrketest
Styrketest
Søk og redningslag grunnkurs
Søk og redningslag grunnkurs
Søk og redningslag repetisjonskurs
Søk og redningslag repetisjonskurs
Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)
Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)
Truckførerkurs
Truckførerkurs
Varme Arbeider
Varme Arbeider
Vold og trusler
Vold og trusler