RESQ-logo-red_RGB

Kursbestilling maritime kurs

Grunnleggende sikkerhetskurs oppdatering for sjøfolk

UKE DATO STED PRIS  

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling

UKE DATO STED PRIS  

Andre maritime kurs

Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy