RESQ-logo-red_RGB
English 

HMS-regelverket og kurs i Ulykkesgransking

Vi tilbyr opplæring i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten i Norge og opplæring i granskingsmetodikk.
HMS-regelverket for petroleumsindustrien
Kurset gir deltakerne oversikt over regelverkets oppbygging og innhold, samt grunnleggende forståelse av hvordan regelverket skal anvendes. Alle kursene gis i små grupper og inneholder eksempler, diskusjon og aktivt engasjement.
 • HMS-regelverket for boring og brønn
  Innsikt i kravene til bore- og brønnrelatert virksomhet og utforming av anlegg og utstyr, samt hvordan man skal fremme et høyt HMS-nivå i forbindelse med bore- og brønnaktiviteter.
 • Samsvarsuttalelser/SUT-ordningen
  Forståelse av roller, ansvar og medvirkning i å søke om og etterleve en samsvarsuttalelse.
   
 • HMS-regelverket for prosjekter, modifikasjoner og vedlikehold i petroleumsvirksomheten
  Deltakerne vil få innsikt i hvordan man skal fremme et høyt HMS-nivå i tilknytning til prosjekter, modifikasjoner og vedlikeholdsaktiviteter, samt hvilke forskriftskrav som gjelder for disse aktivitetene.
   
 • HMS-regelverket for landanlegg underlagt det norske petroleumsregelverket
  Grunnleggende forståelse av HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten i Norge, med hovedvekt på landanlegg underlagt petroleumsregelverket. Spesifikke temaer er for HMS-styring, risiko og risikoreduksjon, regelverk og oppfyllelse av krav, etc.
   
 • HMS-regelverket for operasjoner på norsk sokkel
  Deltakerne vil få innsikt i hvordan man skal fremme et høyt HMS-nivå i offshorevirksomheten på norsk sokkel og hvilke krav regelverket stiller til disse aktivitetene.
 
Kurs i ULYKKESGRANSKING
For kursinformasjon, timeplan og kursbestilling; Gå til Bestillingsportalen
For mer informasjon om våre granskingstjenester: Klikk HER