RESQ-logo-red_RGB

Maritime kurs

ResQ tilbyr et bredt spekter av maritime kurs. Vi tilbyr all standard og obligatorisk opplæring for personnel innenfor norsk skipsfart og maritim industri, i henhold til STCW regelverk:
 
 • STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for Sjøfolk
 • STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk
 • STCW Passasjer - og krisehåndtering for sjøfolk
 • STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring Oppdatering for sjøfolk
 • STCW Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk
 • STCW Videregående sikkerhetsopplæring Oppdatering for offiserer
 • Kombikurs:
  - Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling
  - Oppdatering maskinoffiserer inkl. HUET 
 • STCW Redningsfarkost - grunnkurs og oppdatering
 • STCW Hurtiggående MOB båtopplæring - grunnkurs og oppdatering
 • Kombikurs: Redningsfarkost og HMOB oppdatering
 • STCW Medisinsk førstehjelp
 • STCW Medisinsk behandling - grunnkurs og oppdatering
 • STCW Sikkerhetsopplæring for fiskere - grunnkurs og oppdatering
 • STCW Sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter
 • STCW Oppgradering offiserer uten fartstid

For mer informasjon og kursbestilling: Gå til BESTILLINGSPORTALEN.
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy