RESQ-logo-red_RGB
15276676 216936492085281 3288764859226783744 n%5b1%5d

Krav til helseundersøkelse og fysiske tester for innsatspersonell

facebook-icon linkedin-icon 30.01.2017
ResQ tilbyr kondisjonstest og styrketest i forbindelse med søk og redningslags kurs

Helseundersøkelse og fysiske tester for personell med røykdykkerfunksjon

Operatør/reder har ansvar for at alle som har røykdykkerfunksjon i innsatslag er testet og tilfredsstiller helsekrav og fysiske tester (kondisjonskrav og styrkekrav) for røykdykkere.
Den som deltar på Norsk olje og gass’ søk og redningslag grunnkurs, og søk og redningslag repetisjonskurs der det inngår røykdykking, skal fremlegge dokumentasjon på helseundersøkelse og fysiske tester (kondisjonskrav og styrkekrav).

https://www.norskoljeoggass.no/Global/2016%20dokumenter/Plan%20for%20oppl%c3%a6ring/Veileder%20Helseunders%c3%b8kelse%20og%20fysiske%20tester.pdf

ResQ tilbyr tester på våre kurssentre.
For bestilling, se kurskatalogen