RESQ-logo-red_RGB

Styre og selskapsledelse

ResQ har sitt hovedkontor i Stavanger.

ResQ vektlegger en god eierstyring og selskapsledelse. Vår organisasjon jobber kontinuerlig for å styrke tilliten til selskapet og bidra til verdiskapning.

Konsernstyret:
  • Peder Sortland - Styreformann
  • Antti Karpinnen - Styremedlem
  • Anders Bjørkell - Styremedlem
  • Tore Fahle- Ansattrepresentant
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy