RESQ-logo-red_RGB

Styre og selskapsledelse

ResQ har sitt hovedkontor i Stavanger.

ResQ vektlegger en god eierstyring og selskapsledelse. Vår organisasjon jobber kontinuerlig for å styrke tilliten til selskapet og bidra til verdiskapning.

Konsernstyret:
  • Peder Sortland - Styreformann
  • Antti Karpinnen - Styremedlem
  • Anders Bjørkell - Styremedlem
  • Tore Fahle- Ansattrepresentant