resq-logo-red rgb

Vår ledelse

ResQ ledelse gjenspeiler våre høyt kvalifiserte medarbeidere og har lang erfaring fra sikkerhets- og beredskapsbransjen.

CEO

1022 1021 njl-arne-vathne

NJÅL ARNE VATHNE

Telefon: (+47) 900 95 068
nv@resq.no

Beredskap

vidar

VIDAR GADE

Telefon: (+47) 920 33 465
vidar.gade@resq.no

Sikkerhetstrening

grete 4

GRETE LOKØY

Telefon: (+47) 916 70 746
glo@resq.no

PERSONAL OG HMS

hanne steinsland

HANNE STEINSLAND

Telefon: (+47) 478 32 051
hts@resq.no

Prosjekter

asbj%c3%b8rn

ASBJØRN ØSTENSVIK

Telefon: (+47) 909 61 094
aro@resq.no
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy