RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray
fourthtry-top-mask

Verdier

Ledelse

Kurskonsulenter

Personvern

Smittevern

Kjerneverdiene underbygger våre etiske retningslinjer. Verdiene gjenspeiler vår kultur, våre prioriteringer og våre egenskaper.


Fleksibel


Vi er fleksible i måten vi møter våre kunder på, hvor vi tilpasser våre tjenester til kundens behov, og hvordan vi utvikler vår kompetanse og våre leveranser.


Kompetent


Vi er en kompetent organisasjon basert på faglig bakgrunn, kunnskap, beste praksis og erfaring fra et bredt spekter av områder.
 

Inkluderende


Vi er lagspillere, deler erfaringer og utveksler kunnskap på tvers av våre egne fagområder, arbeider sammen og tar vare på hverandre i et kollegialt miljø. Vi verdsetter hverandres kvaliteter, ulikheter og integritet, uavhengig av bakgrunn, alder, kjønn, kultur eller livsstil.