Sikkerhet og beredskapsopplæring

ResQ har fem moderne sentre hvor vi tilbyr sikkerhet og beredskapsopplæring  til olje- og gassnæringen, landbasert industri, shipping og maritim industri. Vi tilbyr også skreddersydde kurs og opplæring. ResQ er godkjent i henhold til Norsk olje og gass og STCW.