Våre kurskonsulenter

Booking e-mail: kurs@resq.no

Hilde Mathiesen Hetland

Leder, administrasjon og kursbestilling

M: (+47) 992 34 309
E: hmh@resq.no

Kristine Galta Bekkevoll

Kurskonsulent

M: (+47) 940 05 372
E: kristine.galta@resq.no

Ane Elise Bendi

Kurskonsulent og sentralbord

M: (+47) 417 55 000
E: aeb@resq.no

Grethe Ohr

Kurskonsulent

M: (+47) 483 18 844
E: goh@resq.no
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy