RESQ-logo-red_RGB

Smittevern hos ResQ

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte- spredningen.
Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Tiltakene må derfor tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen. Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant kursdeltakere og ansatte. Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19.
 
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning ved kursgjennomføring er:
  • Personer med symptomer på covid-19 skal ikke delta på kurs
  • God hygiene og smitteverntiltak på senteret
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer