RESQ-logo-red_RGB

Smittevern hos ResQ

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte- spredningen.
Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Tiltakene må derfor tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen. Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant kursdeltakere og ansatte. Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19.
 
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning ved kursgjennomføring er:
  • Personer med symptomer på covid-19 skal ikke delta på kurs
  • God hygiene og smitteverntiltak på senteret
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer 
Ved innreise til Norge gjelder 10 døgn karantene. Gjelder ikke tilreisende fra definert gul sone. Du skal ikke møte opp til kurs og opplæring før karanteneperioden er over. For mer informasjon ta kontakt med Helsedirektoratet/FHI.

Bergen kommune har pga den pågående smitteoppblomstringen iverksatt strenge smitteverntiltak.
For mer informasjon se: smitteverntiltak Bergen kommune