RESQ-logo-red_RGB

Smittervern hos ResQ

Det gjøres svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen begrenser smitte- spredningen.
Det er viktig å bruke tiltak som er tilpasset ulike situasjoner. Tiltakene må derfor tilpasses slik at man kan fokusere på det som er viktigst i den aktuelle situasjonen. Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning blant kursdeltakere og ansatte. Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av covid-19.
 
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning ved kursgjennomføring er:
  • Personer med symptomer på covid-19 skal ikke delta på kurs
  • God hygiene og smitteverntiltak på senteret
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer 
Alle ansatte i ResQ frarådes utenlandsreiser. Ved innreise til Norge gjelder 10 døgn karantene.
Regjeringen innfører også plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. 
Arbeidsgiver skal varsles hvis den ansatte skal ut på reiser som medfører fare for karantene.

For siste oppdaterte informasjon om nasjonale tiltak se:

Oversikt over nasjonale tiltak