RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
fourthtry-top-mask-white

Initiativer

pexels-thisisengineering-3861969

Digitalisering

Vi omtaler digitalisering som bruk av digitale teknologier for å endre en forretningsmodell og gi nye inntekter og verdiproduserende muligheter. Digitalisering handler om at nye eller allerede eksisterende digitale løsninger blir brukt på nye måter. Behov for digitale løsninger som kombinerer både digital og fysisk verden de siste årene har betraktelig økt. Som en leverandør av beredskaps- og sikkerhetsopplæring ResQ forbereder sine kunder på alle mulige scenarior. Riktig brukt av teknologi og digitale verktøy kan støtte og gjøre opplæringen mer komplett og fleksibel samt gi mer verdi og trygghet i hverdangen til kundene.

ResQ ACT

Verden endrer seg i økende tempo og med ResQ verdiene - kompetent, fleksibel og inkluderende som grunnlag, vil det nye initiativet ResQ ACT endre og utvikle ResQ som selskap. ResQ tar allerede mange ansvarsfulle valg, og har nå tatt en beslutning om å integrere 3 av FN's bærekraftsmål for å ta enda mer ansvarlige i valg.
Bilde beskrivelse eksempel 1