RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray

Bergen

Grimstad

Kriseberedskapssenter

Kristiansund

Tananger

Haugesund

haugesund
Senteret ligger på Bleivik nær Haugesund. Med et av Europas største felt for branntrening, er senteret godt egnet for komplekse samtreninger for store olje- og gassinstallasjoner.

Senteret har et stort treningsområde med et fullskala helikopterdekk og kapasitet for et stort antall kurs. Senteret ligger godt skjermet fra vind og dårlig vær, men beliggenheten nær den åpne kyststrekningen Sletta kan gi ruskevær med rom for realistisk mann over bord-båt (MOB-båt) opplæring.

ResQ Haugesund har en bred kursportefølje og tilbyr de fleste kurs i henhold til Norsk olje og gass og STCW. Vi tilbyr skreddersydde kurs på forespørsel.

Senterleder

Kurskonsulent

Overnatting

Kontakt oss