RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray

Bergen

Grimstad

Haugesund

Kristiansund

Tananger

Kriseberedskapssenter

sandes
Vårt beredskapssenter tilbyr en komplett pakke med beredskapstjenester (24/7) på taktisk og strategisk nivå. Vi leverer en rekke kurs, øvelser og treninger for beredskapsorganisasjoner.

ResQs topp-moderne beredskapssenter Emergency Coordination Centre (ECC) på Forus utenfor Stavanger er etablert for håndtering av beredskapssituasjoner som en forsterkning av våre kunders egen beredskapsorganisasjon for å tilfredsstille forventninger og krav iht reguleringer for den enkelt industri.

Senterleder

Overnatting

Kontakt oss