RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray
fourthtry-top-mask

Beredskap og krisehåndtering

ResQ tilbyr rådgivning, kurs og trening innen beredskap og krisehåndtering for personell som har ansvar og oppgaver i nye eller etablerte beredskapsorganisasjoner. Vi dekker operativt, taktisk og strategisk nivå og tilpasser våre leveranser i henhold til spesifikke behov.

Basert på vår ekspertise og lang erfaring fra sikkerhets- og beredskapsbransjen vi har utviklet opplæring og trening for beredskaps - og kriseledere. Vi vektlegger tilpasset opplæring og trening for alt nøkkelpersonell innen beredskap og krisehåndtering som er relevant for enhver beredskaps - og krise organisasjon. Vår tilnærming til opplæring utvikler trygghet i beredskapsrollen, mestring under stress og ivaretakelse av definerte beredskapsprinsipper. Dette sikrer en optimal håndteringsevne, ivaretakelse av omdømme og forretningsvirksomheten.
 
Vi leverer en rekke kundetilpassede løsninger innen kurs, trening, coaching og stabsprosesser ved storulykker (ICS), samt utarbeider beredskap – og kriseplaner og dokumentasjon for våre kunder som dekker fasene før, under og etter en  beredskapssituasjon.


 

Offshorekurs

Maritimekurs

Andre kurs

E-læring

Beredskapsledelse grunnkurs

Beredskapsledelse grunnkurs

Dette er et kurs for personell som inngår i, eller skal tiltre i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land
Beredskapsledelse repetisjonskurs

Beredskapsledelse repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for personell som inngår i, eller skal tiltre i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land
Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM

Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM

Dette er kurs for personer som bruker CIM i sin beredskapsrolle.
HMS-regelverkskurs - drift offshore

HMS-regelverkskurs - drift offshore

Dette er et kurs som fokuserer på hvordan man kan fremme et høyt nivå innen HMS ved aktiviteter knyttet til drift offshore og hvordan regelverket kommer til anvendelse i relevante aktiviteter offshore.
HMS-regelverkskurs - landanlegg

HMS-regelverkskurs - landanlegg

Dette er et kurs som gir grunnleggende kunnskap om HMS regelverket for petroleumsindustrien i Norge med fokus på landanlegg.
Krisekommunikasjon

Krisekommunikasjon

Dette er kurs for personer som skal ha ansvar for krisekommunikasjon i en krisesituasjon.
Krisepsykologi

Krisepsykologi

Dette er kurs for personer som skal ha ansvar og rolle for oppfølging og ivaretakelse av personell under og etter en hendelse.
Kurs for HR personell i  krise og beredskapsorganisasjoner

Kurs for HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner

Dette er kurs for HR personell i taktisk og strategisk kriseberedskap.
Kurs for liaisoner (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)

Kurs for liaisoner (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)

Dette er kurs for personell som er utpekt til liaison/ selskapsrepresentant under en beredskap- og krisehåndtering.
Mediehåndtering

Mediehåndtering

Dette er kurs for personer som skal ha ansvar for å uttale seg til media på vegne av sin virksomhet.
Operativ beredskapsledelse (1.Linje)

Operativ beredskapsledelse (1.Linje)

Dette er kurs for personer som har ansvar for beredskapsledelse på operativt nivå.
Pårørendehåndtering

Pårørendehåndtering

Dette er kurs for personer som skal delta i svartjenesten for selskapets beredskapsorganisasjon under en beredskaps – og krisehåndtering.
Skadestedsledelse grunnkurs

Skadestedsledelse grunnkurs

Dette er et kurs for skadestedsledere og beredskapspersonell med koordineringsansvar på skadested.
Skadestedsledelse repetisjonskurs

Skadestedsledelse repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for skadestedsledere og beredskapspersonell med koordineringsansvar på skadested
Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse

Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse

Dette er kurs for personer som har ansvar for beredskapsledelse på strategisk nivå.
Stressmestring for kontrollroms personell

Stressmestring for kontrollroms personell

Dette er kurs for personer som initierer tiltak i alarm og varslingsfasen i en beredskapssituasjon.
Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)

Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)

Dette er kurs for personer som har ansvar for beredskapsledelse på taktisk nivå.
Ulykkesgransking

Ulykkesgransking

Dette er et kurs for personer som har myndighet og ansvar for å igangsette gransking og delta i den. Inkludert HMS-personell og HVO/VO.