RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray

Operativ beredskapsledelse (1.Linje)

Operativ beredskapsledelse (1.Linje)
Dette er kurs for personer som har ansvar for beredskapsledelse på operativt nivå.

Målgruppe

 
 • Plattformsjefer eller tilsvarende
 • Stedfortredere både nye og erfarne ledere 
 
Varighet
 
3-5 dager
 
 
Innhold
 
 • Beredskapsledelse
 • Proaktiv beslutningsmetodikk
 • Stressmestring
 • Kommunikasjon
 • Situasjonsforståelse
 • Lederrollen
 • Samarbeid i beredskapsorganisasjonen
 • Organisering av beredskap 
 
Kurset består av 30% teori og 70% praktisk trening med evaluering og tilbakemelding på individuell og team nivå fra rådgiver og assessor.
 
 
Bestilling
 
For bestilling og mer informasjon ta kontakt med Vidar Gade eller Håvard Derås.
 
 

 

Flere kurs

Beredskapsledelse grunnkurs

Beredskapsledelse grunnkurs

Dette er et kurs for personell som inngår i, eller skal tiltre i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land
Beredskapsledelse repetisjonskurs

Beredskapsledelse repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for personell som inngår i, eller skal tiltre i organisasjonens beredskapsledelse på sokkelen og på land
Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM

Bruk av krisehåndtering verktøyet CIM

Dette er kurs for personer som bruker CIM i sin beredskapsrolle.
FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Dette er et kurs for elektropersonell, men også for andre som arbeider med elektriske anlegg.
Førstehjelp grunnkurs

Førstehjelp grunnkurs

Dette er et kurs som er tilrettelagt for personell som skal utføre førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner eller skal være førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy.
Førstehjelp repetisjonskurs

Førstehjelp repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs som er tilrettelagt for personell som skal utføre førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner eller skal være førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy.
G11 Løfteredskap

G11 Løfteredskap

Kurset er beregnet for å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring for å hindre uhell og ulykker.
G20 Fastmontert Hydraulisk Krankurs

G20 Fastmontert Hydraulisk Krankurs

Kurset er beregnet for personell som skal betjene G20-kranen i sitt arbeid i henhold til opplæringsplan NORSOK R-003.
G4 Traverskranførerkurs

G4 Traverskranførerkurs

Kurset er beregnet for å gi bro- og traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av bro- og traverskraner for å hindre uhell og ulykker.
GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap - repetisjonskurs for beredskapspersonell

GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap - repetisjonskurs for beredskapspersonell

Dette er et repetisjonskurs for sokkelarbeidende personell som er aktive medlemmer i HLO og Søk og redningslag.
GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs med e-læring

GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs med e-læring

Repetisjon av grunnleggende sikkerhetskurs som er første steg for å få kunne reise og jobbe offshore. Opplæring i generell sikkerhet, krisehåndtering og overlevelse på sjøen. Repeteres hvert 4. år.
GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs med e-læring

GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs med e-læring

Repetisjon av grunnleggende sikkerhetskurs som er første steg for å få kunne reise og jobbe offshore. Opplæring i generell sikkerhet, krisehåndtering og overlevelse på sjøen. Repeteres hvert 4. år.
GSK Grunnleggende sikkerhets repetisjonskurs

GSK Grunnleggende sikkerhets repetisjonskurs

Repetisjon av grunnleggende sikkerhetskurs som er første steg for å få kunne reise og jobbe offshore. Opplæring i generell sikkerhet, krisehåndtering og overlevelse på sjøen. Må repeteres hvert 4. år.
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

Grunnleggende sikkerhetskurs er første steg for å få kunne reise og jobbe offshore. Opplæring i generell sikkerhet, krisehåndtering og overlevelse på sjøen.
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring

GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring

Grunnleggende sikkerhetskurs er første steg for å få kunne reise og jobbe offshore. Opplæring i generell sikkerhet, krisehåndtering og overlevelse på sjøen.
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring

GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring

Grunnleggende sikkerhetskurs er første steg for å få kunne reise og jobbe offshore. Opplæring i generell sikkerhet, krisehåndtering og overlevelse på sjøen.
Helikopterevakuering

Helikopterevakuering

Dette er et kurs for alle som skal offshore i et helikopter. Kurset er for dem som mangler helikopterevakuerings del av GSK - sikkerhetskurs.
HLO grunnkurs med e-læring

HLO grunnkurs med e-læring

Dette er et kurs for personell som skal utøve helikopterdekk-mannskap funksjon.
HLO grunnkurs med e-læring

HLO grunnkurs med e-læring

Dette er et kurs for personell som skal utøve helikopterdekk-mannskap funksjon.
HLO repetisjonskurs

HLO repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs kurs for personell som skal utøve helikopterdekk-mannskap funksjon.
HMS-regelverkskurs - drift offshore

HMS-regelverkskurs - drift offshore

Dette er et kurs som fokuserer på hvordan man kan fremme et høyt nivå innen HMS ved aktiviteter knyttet til drift offshore og hvordan regelverket kommer til anvendelse i relevante aktiviteter offshore.
HMS-regelverkskurs - landanlegg

HMS-regelverkskurs - landanlegg

Dette er et kurs som gir grunnleggende kunnskap om HMS regelverket for petroleumsindustrien i Norge med fokus på landanlegg.
Kombikurs - Søk og redningslag/HLO repetisjonskurs

Kombikurs - Søk og redningslag/HLO repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for personell som skal kunne fungere som medlemmer av et søk og redningslag og personell som skal utøve helikopterdekk-mannskap funksjon.
Krisekommunikasjon

Krisekommunikasjon

Dette er kurs for personer som skal ha ansvar for krisekommunikasjon i en krisesituasjon.
Krisepsykologi

Krisepsykologi

Dette er kurs for personer som skal ha ansvar og rolle for oppfølging og ivaretakelse av personell under og etter en hendelse.
Kurs for HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner

Kurs for HR personell i krise og beredskapsorganisasjoner

Dette er kurs for HR personell i taktisk og strategisk kriseberedskap.
Kurs for liaisoner (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)

Kurs for liaisoner (Selskapsrepresentanter til Senter for Evakuerte og Pårørende (SEP)

Dette er kurs for personell som er utpekt til liaison/ selskapsrepresentant under en beredskap- og krisehåndtering.
Liten MOB-båt 1 dag repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Liten MOB-båt 1 dag repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Dette kurset er en repetisjon for mannskap på faste/flytende innretninger som skal bemanne MOB-båt i henhold til Norsk Olje og Gass' retningslinjer.
Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring

Dette kurset er for mannskap på faste/flytende innretninger som skal bemanne MOB-båt i henhold til Norsk Olje og Gass' retningslinjer.
Livbåtfører Frittfall-livbåt grunnkurs

Livbåtfører Frittfall-livbåt grunnkurs

Dette er et kurs for livbåtførere på frittfall-livbåt.
Livbåtfører Frittfall-livbåt repetisjonskurs

Livbåtfører Frittfall-livbåt repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for livbåtførere på frittfall-livbåt.
Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Dette er et kurs for livbåtførere innenfor offshore og maritim virksomhet.
Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs kurs for livbåtførere innenfor offshore og maritim virksomhet.
Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Dette er et kurs for livbåtførere på sliskelivbåt.
Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs

Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for livbåtførere på sliskelivbåt.
Mediehåndtering

Mediehåndtering

Dette er kurs for personer som skal ha ansvar for å uttale seg til media på vegne av sin virksomhet.
Observasjonskurs søk og redning

Observasjonskurs søk og redning

Dette er et kurs for alle som skal delta på Skadestedsledelses kurs i henhold til Norsk Olje og Gass krav.
Operativ beredskapsledelse (1.Linje)

Operativ beredskapsledelse (1.Linje)

Dette er kurs for personer som har ansvar for beredskapsledelse på operativt nivå.
Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk

Dette kurset er for deg som skal oppgradere sertifikatet fra Norsk Olje og Gass grunnleggende sikkerhetsopplæring til STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.
Pårørendehåndtering

Pårørendehåndtering

Dette er kurs for personer som skal delta i svartjenesten for selskapets beredskapsorganisasjon under en beredskaps – og krisehåndtering.
Skadestedsledelse grunnkurs

Skadestedsledelse grunnkurs

Dette er et kurs for skadestedsledere og beredskapspersonell med koordineringsansvar på skadested.
Skadestedsledelse repetisjonskurs

Skadestedsledelse repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for skadestedsledere og beredskapspersonell med koordineringsansvar på skadested
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Dette sikkerhetskurset er obligatorisk for alle som skal jobbe på båt eller skip.
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Dette sikkerhetskurset er obligatorisk for alle som skal jobbe på båt eller skip.
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk med e-læring

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk med e-læring

Dette sikkerhetskurset er obligatorisk for alle som skal jobbe på båt eller skip.
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk

Dette kurset er for deg som skal være fører av hurtiggående MOB-båt.
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Dette kurset er en oppdatering av kurset Hurtiggående MOB båt som må repeteres hvert 5. år.
STCW Medisinsk behandling

STCW Medisinsk behandling

Dette kurset er for deg som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord. Medisinsk behandling er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.
STCW Medisinsk behandling oppdatering

STCW Medisinsk behandling oppdatering

Dette kurset er en oppdatering av kurset for sjøfolk som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord.
STCW Medisinsk førstehjelp

STCW Medisinsk førstehjelp

Dette kurset er for alle sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord på skip.
STCW Oppdatering redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)

STCW Oppdatering redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)

Dette kurset er en oppdatering av kurset som er obligatorisk for førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.
STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Dette kurset er for dekksoffiserer uten gyldig fartstid de siste 5 år som skal oppdatere sin videregående sikkerhetsopplæring
STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Dette kurset er for maskinoffiserer uten gyldig fartstid de siste 5 år som skal oppdatere sin videregående sikkerhetsopplæring
STCW Passasjer- og krisehåndtering

STCW Passasjer- og krisehåndtering

Dette kurset er for deg som skal tjenestegjøre og ha ansvar for sikkerhet ombord i fartøy som frakter passasjerer.
STCW Redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)

STCW Redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)

Dette kurset er for deg som er fører av redningsfarkost og MOB båt men untatt hurtiggående MOB båt.
STCW Sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter

STCW Sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter

Dette kurset er for deg som er tildelt plikter innenfor sikring om bord på skip som skal ha sikkerhets- og terrorberedskapsplan.
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

Trenger du kurs for å jobbe på båt? Dette sikkerhetskurset er obligatorisk for alle som skal jobbe på mindre båt eller skip.
STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vil du bli maskinoffiser? Da må du ta dette kurset for videregående sikkerhetsopplæring (tidligere IMO80). Kurset må repeteres hvert 5. år
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering - Midlertidig fornyelse Dekksoffiserer

STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering - Midlertidig fornyelse Dekksoffiserer

Kurs for dekkoffiserer som har har ansvar for medisinsk behandling om bord. Dette er en oppdaterings kurs for dekkoffiserer som skal oppdatere sin videregående sikkerhetsopplæring.
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering - Midlertidig fornyelse Maskinoffiserer

STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering - Midlertidig fornyelse Maskinoffiserer

Er du maskinoffiserer som skal oppdatere din videregående sikkerhetsopplæring? Kurset er for deg som skal fornye din videregående sikkerhetsopplæring.
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling

STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling

Kurs for dekkoffiserer som har har ansvar for medisinsk behandling om bord. Dette er en oppdaterings kurs for dekkoffiserer som skal oppdatere sin videregående sikkerhetsopplæring inkl. medisinsk behandling.
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Er du maskinoffiserer som skal oppdatere din videregående sikkerhetsopplæring? Da er dette en kurs for deg! Kurset må repeteres hvert 5. år.
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Dette kurset er for deg som er som er fisker og som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere

Dette kurset er en oppdatering av STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.
Stor MOB-båt grunnkurs

Stor MOB-båt grunnkurs

Dette kurset er for mannskap på faste/flytende innretninger som skal bemanne MOB-båt i henhold til Norsk Olje og Gass' retningslinjer.
Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse

Strategisk beredskapsledelse (3.Linje) og selskapsledelse

Dette er kurs for personer som har ansvar for beredskapsledelse på strategisk nivå.
Stressmestring for kontrollroms personell

Stressmestring for kontrollroms personell

Dette er kurs for personer som initierer tiltak i alarm og varslingsfasen i en beredskapssituasjon.
Søk og redningslag grunnkurs

Søk og redningslag grunnkurs

Dette er et kurs for personell som skal kunne fungere som medlemmer av et søk og redningslag.
Søk og redningslag repetisjonskurs

Søk og redningslag repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for personell som skal kunne fungere som medlemmer av et søk og redningslag.
Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)

Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)

Dette er kurs for personer som har ansvar for beredskapsledelse på taktisk nivå.
Truckførerkurs

Truckførerkurs

Kurset er beregnet for å gi personell som skal bruke trucken en grunnleggende opplæring for å hindre uhell og ulykker.
Ulykkesgransking

Ulykkesgransking

Dette er et kurs for personer som har myndighet og ansvar for å igangsette gransking og delta i den. Inkludert HMS-personell og HVO/VO.