RESQ-logo-red_RGB
English 

Offshorekurs

Drømmer du om en karriere offshore, vi kan hjelpe deg med å kurse deg i riktig retning. 
Skal du starte eller fortsette karrieren din til sjøs, vi tilbyr det du trenger av offshorekurs for å kvalifisere og sertifisere deg. Vi i Resq tilbyr et brede spekter av offshorekurs hvor du får grunnkurs med repetisjon til du er trygg på offshoreteorien og praksis. 

Skal en jobbe offshore er det høyst nødvendig at hver og en har kvalifikasjonene som kreves for å jobbe i offshoreindustrien. Arbeidere som har vært mange år i offshorebransjen må jevnlig gjennom nødvendig offshorekurs og repetisjon for å holde seg sertifisert. Flere av offshorekursene er obligatoriske og høyt prioritert for å opprettholde sikkerheten til de som er i beredskap. 

Med ny offshoreteknologi og arbeidspraksis vil det alltid være behov for ny arbeidskraft. Investeringene som er planlagt for fremtiden til bransjen gjør at det ikke i tvil om at det vil være økt offshoreaktivitet. Det vil komme et generasjonsskifte hvor mye av staben forsvinner og nye tilskudd vil få muligheten til å forme fremtiden til industrien. 

Invester i fremtiden og ta offshorekurs hos oss. Vi kvalifiserer deg til en rekke stillinger offshore og opprettholder god praksis for offshorenæringen. 

Under finner du et bredt utvalg av hvilke offshorekurs vi tilbyr for opplæring av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Alle kursene er i henhold til Norsk Olje og Gass retningslinjer:
 
 • GSK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs
 • GSK Grunnleggende Sikkerhets – og Beredskap Repetisjonskurs
 • GSK Repetisjonskurs for beredskapspersonell
 • Helikopterevakuering (HUET)
 • Førstehjelp - grunnkurs og repetisjonskurs
 • Søk og redningslag - grunnkurs og repetisjonskurs
 • HLO - grunnkurs og repetisjonskurs
 • Skadestedsledelse - grunnkurs
 • Beredskapsledelse - grunnkurs og repetisjon
 • Liten MOB båt - grunnkurs og repetisjon
 • Stor MOB båt - grunnkurs og repetisjon
 • Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs og repetisjon
 • Livbåtfører sliskestup livbåt - grunnkurs og repetisjon
 • Livbåtfører frittfall livbåt - grunnkurs og repetisjon

 For nødvendig informasjon om de forskjellige offshorekursene, antall dager, hvilke by  kurset blir holdt i,  antall ledige plasser osv.  Gå til   BESTILLINGSPORTALEN.
Her er et knippe deltakerer klare for offshorekurs
Offshorekurs i full våtdrakt