RESQ-logo-red_RGB
English 

Om ResQ

Smittevern

Våre verdier

Vår ledelse

Våre satsningsområder

ResQ`s historie


ResQ ble etablert som Statens Havarivernskole i 1973 som et resultat av tre store skipsulykker i 1969. Skolen ble senere innlemmet i utdanningssystemet, først som del av  Statens sikkerhetshøgskole (1991) og senere som del av Høgskolen Stord/Haugesund (1994).

ResQ AS ble etablert i 2001 og har siden vokst betydelig. Med sikkerhetssentre i Haugesund, Stavanger, Bergen, Grimstad og Kristiansund, er ResQ en nasjonal leverandør av sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Med kontorer langs Norskekysten, er vår organisasjon godt representert i de fleste av de store oljeselskapene på norsk sokkel.

ResQ i dag


ResQ er en totalleverandør av tjenester og kompetanse innen sikkerhet og beredskap. Vi har bred erfaring og svært kompetente medarbeidere. Våre kunder er blant annet næringer som olje- og gassoperatører, riggselskaper og oljeserviceselskaper. Vi har også kunder fra shipping, forsvaret og fra offentlige etater.