RESQ-logo-red_RGB

Offshore kurs

ResQ tilbyr et bredt spekter av offshorekurs. Vi tilbyr all standard og obligatorisk opplæring for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, i henhold til Norsk Olje og Gass retningslinjer:
 
 • GSK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs
 • GSK Grunnleggende Sikkerhets – og Beredskap Repetisjonskurs
 • GSK Repetisjonskurs for beredskapspersonell
 • Helikopterevakuering (HUET)
 • Førstehjelp - grunnkurs og repetisjonskurs
 • Søk og redningslag - grunnkurs og repetisjonskurs
 • HLO - grunnkurs og repetisjonskurs
 • Skadestedsledelse - grunnkurs
 • Beredskapsledelse - grunnkurs og repetisjon
 • Liten MOB båt - grunnkurs og repetisjon
 • Stor MOB båt - grunnkurs og repetisjon
 • Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs og repetisjon
 • Livbåtfører sliskestup livbåt - grunnkurs og repetisjon
 • Livbåtfører frittfall livbåt - grunnkurs og repetisjon

For mer informasjon og kursbestilling: Gå til BESTILLINGSPORTALEN.
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy