RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray

Bergen

Haugesund

Kriseberedskapssenter

Kristiansund

Tananger

Grimstad

grimstad
Senteret er plassert sentralt i Grimstad. Med administrasjon, klasserom, helikopter evakuering og brann felt lokalisert i Østerskogen 24. Et stort brannfelt med ulike objekter, åpner for unike treningsmuligheter. 

Sjøfeltet er plassert i havnen i Grimstad, et område godt egnet for sjøtrening og mob-båt trening. 

ResQ Grimstad er et kompakt og praktisk treningssenter med gode fasiliteter. Et bredt kurstilbud.
 

Senterleder

Kurskonsulent

Overnatting

Kontakt oss