Bergen

2I6A9237-HDR%20(1)
Espehaugen 25, 5258
post@resq.no
41755000
Et nytt moderne treningssenter med beliggenhet nær Bergen lufthavn, Flesland. Et kompakt og praktisk senter med god logistikk for gjennomføring av kursaktivitet.

Senteret tilbyr det meste av kurs og opplæring for offshore-, maritimt- og landbasert personell. Helikopter- og sjøtrening foregår i et innendørs basseng, med realistiske forhold for bølger, vind og regn. Et stort brannfelt med mange brannobjekter gir gode treningsmuligheter, for både grunnleggende sikkerhetsopplæring og store komplekse samtreninger. 
 
Senterleder
Kurskonsulent
Overnatting
Kontakt oss
Grimstad
Haugesund
Kriseberedskapssenter
Kristiansund
Stavanger