fourthtry-top-mask-white-2022

Tjenester

ResQ tilbyr sikkerhets- og beredskapsopplæring til offshore og maritime næringer. Beredskapssenter på Forus tilbyr operativ beredskap 24/7, rådgiving og opplæring innen beredskap og kriseledelse.
 
Big white sign that spells R E S Q in a large red background.

Operativ beredskap

ResQ er en kompetansebedrift som jobber med og på vegne av sine kunder. Kundeportefølje består av organisasjoner i alle størrelser som benytter seg av ResQs faglig kompetanse, ressurser, robusthet og kapasitet. ResQ underviser i og utvikler beredskapsfaget på tvers av operatør-, rigg- og serviceselskap, luftfartsnæring og andre næringer.

Sikkerhetsopplæring

Sikkerhet er definert som beskyttelse mot uhell. De fleste uhell blir forårsaket av menneskelige faktorer, som for eksempel holdninger, kommunikasjonssvikt, prosedyrebrudd og prioriteringer. Det er derfor HMS er en viktig del av alle våre kurs, da dette gir en god basisforståelse for hvordan man kan unngå uønskede hendelser og redusere risiko i arbeidshverdagen vår.
RESQ-Tananger%20(413%20of%20780)