RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray
fourthtry-top-mask

Andre kurs

Landbasert industri dekker de fleste industrielle aktiviteter av en viss størrelse på land som varierer fra kurs for elektropersonell til personell som skal jobbe med truck, kran og løft. 


Sikkerhet  er et begrep som er knyttet til hvor sannsynlig det er at farlige situasjoner kan oppstå. Som regel er det oftest knyttet til sannsynlighet for risiko av uønskede hendelser. For å unngå uhell og ulykker på arbeidsplassen er det viktig at hver enkel arbeidstaker har fullført en grunleggende sikkerhetsopplæring og er sikker i sin rolle. 

Beredskap og krisehåndtering

Offshorekurs

Maritimekurs

E-læring

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

FSE - Førstehjelp Elektriske Anlegg

Dette er et kurs for elektropersonell, men også for andre som arbeider med elektriske anlegg.
G11 Løfteredskap

G11 Løfteredskap

Kurset er beregnet for å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring for å hindre uhell og ulykker.
G20 Fastmontert Hydraulisk Krankurs

G20 Fastmontert Hydraulisk Krankurs

Kurset er beregnet for personell som skal betjene G20-kranen i sitt arbeid i henhold til opplæringsplan NORSOK R-003.
G4 Traverskranførerkurs

G4 Traverskranførerkurs

Kurset er beregnet for å gi bro- og traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av bro- og traverskraner for å hindre uhell og ulykker.
Truckførerkurs

Truckførerkurs

Kurset er beregnet for å gi personell som skal bruke trucken en grunnleggende opplæring for å hindre uhell og ulykker.