RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
fourthtry-top-mask-white

Om ResQ

ResQ ble etablert som Statens Havarivernskole i 1973 som et resultat av tre store skipsulykker i 1969. Senere ble skolen innlemmet i utdanningssystemet, først som del av Statens sikkerhetshøgskole i 1991 og som del av Høgskolen Stord - Haugesund i 1994.

Som kommersiell virksomhet ResQ ble etablert og privatisert i 2001 da fire norske rederier i Haugesundsregionen overtok skoledriften av Høgskolen i Stord - Haugesund. I 2013 ResQ inngikk som et eget datterselskap i Acona gruppen. I dag ResQ eies i sin helhet av Acona Gruppen og er en del av forretningsområdet i Acona Sikkerhet og Beredskap.

I dag er ResQ AS en ledende komplett leverandør av tjenester og kompetanse innen sikkerhet og beredskap. Et bredt spekter av kurs og tjenester leveres til alle typer kunder knyttet til maritim næring samt olje og gass på sikkerhetssentre i Bergen, Haugesund, Grimstad, Haugesund, Kristiansund og Stavanger. ResQ tilbyr også spesialtilpassede kurs på forespørsel.

ResQ AS leverer risikoanalyser, rådgiving og planverk, opplæring og trening på land og om bord, samt alle typer sikkerhets-opplæring og øvelser, verifikasjon og gransking. Selskapet har også et «24/7 -bemannet» operativt beredskapssenter som tilbyr vakttjenester for første, annen- og tredjelinje beredskap for kunder, samt pårørende- og medietjenester, inkludert mottakssentre langs hele kysten.

ResQ gruppen har 55 fast ansatte og over 500 innleide ressurser spredt over hele landet. De fleste av ansatte har en lang karriere i ResQ.

Våre ansatte
Verdier
Personvern
Smittevern
Våre ansatte
Verdier
Personvern
Smittevern