fourthtry-top-mask-white-2022

Om ResQ

ResQ AS er en ledende komplett leverandør av tjenester og kompetanse innen sikkerhet og beredskap. Et bredt spekter av kurs og tjenester leveres til alle typer kunder knyttet til maritim næring samt olje og gass på sikkerhetssentre i Bergen, Haugesund, Grimstad, Kristiansund og Stavanger. ResQ tilbyr også spesialtilpassede kurs på forespørsel.

ResQ AS leverer risikoanalyser, rådgiving og planverk, opplæring og trening på land og om bord, samt alle typer sikkerhets-opplæring og øvelser, verifikasjon og gransking. Selskapet har også et «24/7 -bemannet» operativt beredskapssenter som tilbyr vakttjenester for første, annen- og tredjelinje beredskap for kunder, samt pårørende- og medietjenester, inkludert mottakssentre langs hele kysten.

ResQ gruppen har over 50 fast ansatte og over 500 innleide ressurser spredt over hele landet. De fleste av ansatte har en lang karriere i ResQ.

Våre ansatte
Verdier
Personvern
Karriere
ResQ Policy
Etiske retningslinjer
Bærekraft
Åpenhetsloven
Våre ansatte
Verdier
Personvern
Karriere
ResQ Policy
Etiske retningslinjer
Bærekraft
Åpenhetsloven

Sikkerhetssentre

Om ResQ

Grimstad 25 min fra Kristiansand og sentralt på Sørlandet


Senteret er plassert sentralt i Grimstad, er todelt med et anlegg i Grimstad sentrum for sjø og båttrening og vårt hovedanlegg som ligger på Østerhus industriområde ca 5 km fra Grimstad sentrum. Der har vi et stort brannfelt, administrasjon, basseng for HUET trening. Brannfeltet er utstyr med ulike og realistiske objekter som åpner for unike treningsmuligheter. Heliveltøvelser gjøres i oppvarmet basseng, sjø øvelser utføres på vårt sjøfelt.  Sjøfeltet (Odden 7) er plassert i Grimstad sentrum med gåavstand fra hotellet, det er kort vei ut til åpent hav. I tillegg er det flere godt skjermede fjorder om været er ruskete.

Grimstad har MOB-båt med både singel og dobbel motorinstallasjon og konvensjonell livbåt. ResQ Grimstad er et kompakt og praktisk treningssenter med gode fasiliteter. Senteret er godt egnet for alle typer sikkerhets- og beredskapsopplæring, med nødvendig utstyr og godkjenninger. Anleggene består av store områder med ulike bygg og stor kapasitet. Undervisningsrom tilpasset både teoretisk og praktisk undervisning er tilgjengelig. Garderobefasiliteter er plassert sentralt i forhold til treningsobjektene. Lunch serveres i koselig kantine ved sjøfelt, eller i tilsvarende lokaler ved brannfelt. I dag tilbyr senteret en bred kursportefølje med alle kurs i henhold til Offshore Norge, Sjøfartsdirektoratet og landbasert industri (NSO). I tillegg skreddersyr vi undervisning og trening på forespørsel. Senteret har lange tradisjoner med sikkerhetsopplæring som strekker seg mer enn 30 år tilbake i tid. Vi dekker et stort geografisk område med gode vei og kollektiv forbindelser i alle retninger. .

Tananger sentralt i Rogaland 15 min fra Sandnes og Stavanger


Senteret er lokalisert i Risavika havn i attraktiv beliggenhet, sentralt med kort avstand til Stavanger Lufthavn. Det nye sikkerhetssenteret åpnet dørene i 2019. Resepsjon, administrasjon, undervisningsrom, kantine og treningsområdet er samlokalisert i samme bygning. Noe som gir effektiv logistikk og tidsbruk. En rekke undervisningsrom tilpasset praktisk og teoretisk undervisning gjør senteret tilpasset for parallell aktivitet.

Store deler av branntrening, førstehjelp og evakueringsøvelser gjennomføres innendørs. Med utstyr av høy kvalitet og en rekke trenings objekter kan vi gjennomføre øvelser med unike treningsmuligheter. I Stavanger tilbyr vi livbåt opplæring i verdens mest avanserte livbåtsimulator som gir effektiv og realistisk trening i trygge omgivelser. Anlegget har innendørs basseng for helikopterevakueringsøvelsene, mens øvelser i sjø gjennomføres i Risavika havn kun noen skritt unna senteret. Senteret i Stavanger tilbyr en bred kursportefølje med alle kurs i henhold til Offshore Norge, Sjøfartsdirektoratet og landbasert industri (NSO). I tillegg skreddersyr vi undervisning og trening på forespørsel.

I en årrekke har senteret hatt ansvar for den maritime sikkerhetsopplæringen (STCW) for rekruttene til Sjøforsvaret fire ganger pr. år, med ca.250 deltakere hver gang. Senteret har god erfaring med å avholde store øvelser og skreddersydde kurs. Det finnes flere møterom som er tilrettelagt for interne og eksterne digitale møter for å redusere reiser mellom våre sentre, og som et ledd i en bevisst miljøsatsing. Datarom med PC utstyr er tilgjengelig for gjennomføring av e-læring i forbindelse med HLO kurs, eller andre e-læringskurs. Beredskapsrom med tilhørende rom for spillstab er godt utstyrt med PA anlegg, radio, telefoner og tavler. Garderobefasiliteter er plassert i trenings bygget og har god kapasitet. Med en gruppe av fast ansatte og innleide faste konsulenter, har vi sikret et sammensatt team med bred og relevant kompetanse. Våre instruktører har bakgrunn fra blant annet helse- og brannvesen, luftfart, politi, offshore, maritime, lærer/undervisning og forsvaret.      
 

Haugesund et stort sikkerhetssenter med kort vei til Stord og sentralt på Haugalandet


Senteret er lokalisert på Bleivik, like nord for Haugesund og er ResQ sitt største og første senter. Senteret ble etablert i 1973 som Statens Havarivernskole, og har siden hatt kontinuerlig drift. Driften ble seinere overtatt av høyskolen Stord/Haugesund, og i 2001 ble ResQ etablert. I dag tilbyr senteret en bred kursportefølje med alle kurs i henhold til Offshore Norge, Sjøfartsdirektoratet og landbasert industri (NSO). I tillegg skreddersyr vi undervisning og trening på forespørsel.


Anlegget er fordelt over et stort område med mange ulike bygg, tilpasset alle typer trening innen sikkerhets- og beredskapsopplæring. Flere brannfelt, komplett helikopterdekk og et stort antall objekter, gir unike treningsmuligheter blant annet innen brannbekjempelse, røykdykking og brannledelse. ResQ Haugesund har et stort administrasjonsbygg med over 25 kontorplasser, auditorium, kantine med god kapasitet, styrke- og kondisjonsrom og en rekke undervisningsrom tilpasset både teoretisk og praktisk undervisning. Senteret har med sin utforming, utstyr og objekter stor kapasitet for parallell aktivitet og er særlig godt egnet for store utfordrende samtreninger. Med et praktisk auditorium med plass til mer enn 100 personer har senteret god kapasitet til å ivareta store grupper. Det finnes flere møterom som er tilrettelagt for interne og eksterne digitale møter for å redusere reiser mellom våre sentre og et ledd i en bevisst miljøsatsing.

Bergen 2 minutter fra Flesland i Vestlandet


ResQ Bergen har en god beliggenhet sentralt for tilreisende, på Espehaugen like ved Flesland. Lokaliseringen er også sentralt for mange kunder, med gode parkeringsmuligheter. Et nytt sikkerhetssenter ble åpent i 2021. Moderne lokaler tilrettelegger for en god, smidig kurslogistikk og et bredt spekter av sikkerhetskurs og opplæring. Et helt nytt brannfeltet er tilpasset tyngre branntrening for beredskapslag. Resepsjon, administrasjon, undervisningsrom, kantine og store deler av treningsområdet ligger i samme bygning eller i umiddelbar nærhet. Noe som gir effektiv logistikk og tidsbruk.

I dag tilbyr senteret i Bergen en bred kursportefølje med alle kurs i henhold til Offshore Norge, Sjøfartsdirektoratet og landbasert industri (NSO). I tillegg skreddersyr vi undervisning og trening på forespørsel. Senteret er kompakt og praktisk med stor kapasitet, og høy grad av fleksibilitet. En rekke undervisningsrom tilpasset praktisk og teoretisk undervisning, gjør senteret tilpasset for parallell aktivitet. Det finnes flere møterom som er tilrettelagt for interne og eksterne digitale møter for å redusere reiser mellom våre sentre og et ledd i en bevisst miljøsatsing. Systemene vi bruker kan enkelt kobles opp mot Teams. Beredskapsrom med tilhørende rom for spillstab er godt utstyrt med PA anlegg, radio, telefoner og tavler.

Med en gruppe av fast ansatte og innleide faste konsulenter, har vi sikret et sammensatt team med bred og relevant kompetanse. Våre instruktører har bakgrunn fra blant annet helse- og brannvesen, politi, offshore, maritime, lærer/undervisning og forsvaret. Garderober er sentralt plassert med god kapasitet, og er av praktiske hensyn tilknyttet bassenganlegg. Kantinen er i lyse trivelige lokaler, med fokus på variert meny og høy kvalitet.

Kristiansund vårt senter i Møre og Romsdal


Senteret er lokalisert i Melkvika næringspark og stod ferdig i august 2022. Et flott og nytt senter har bevart den kompaktheten som senteret i Kristiansund er kjent for. Med sin plassering sentralt i Kristiansund, danner det travle maritime livet i Kristiansund havn rammen om våre aktiviteter og inngår i flere av våre øvelser. Kombinasjonen av god samhandling og en pålitelig infrastruktur gir effektive kursarrangement. Senteret ligger kun 10 min unna Kristiansund flyplass.

Senteret har 10 moderne undervisningsrom for praktisk og teoretisk opplæring, der det er plass til opptil 80 personer i et klasserom, i tillegg til kontorplasser, flere garderober, et lys og luftig kantine, samt beredskaps rom og egen sentral for beredskapsopplæring. Et moderne, stort og velutstyrt brannfelt, som med sin utforming er særlig godt egnet for samtrening og tyngre brannopplæring, og er tilpasset med meget gode treningsfasiliteter. Senteret er tilpasset og kan gjennomføre drift med høy parallell aktivitet. Senteret har opparbeidet et godt samarbeid med 330 skvadron på Ørlandet med felles treninger. I tillegg har senteret i Kristiansund arrangert samtrening med Njord A med gode tilbakemeldinger.

Den korte avstand til heliport gjør at samtreninger kan kombineres med utreise offshore. Senteret har også et godt samarbeid Equinor sitt landanlegg på Tjeldbergodden der vi har gjennomført spesialtilpasset kurs innenfor kjemikaliehåndtering og røykdykking. ResQ Kristiansund arrangerte i 2022 stor øvelse på Tjeldbergodden med gode tilbakemeldinger. I dag tilbyr senteret i Kristiansund en bred kursportefølje med mange kurs i henhold til Offshore Norge, Sjøfartsdirektoratet og landbasert industri (NSO). I tillegg skreddersyr vi undervisning og trening på forespørsel. I tillegg leverer senteret kurs til rederiene, landanlegg og skolene i regionen.

Beredskapssenter i Sandnes 15 min fra Stavanger Sentrum


ResQs topp-moderne operative beredskapssenter på Lura er profesjonelt utstyrt og spesialdesignet for å kunne tilby et komplett utvalg av beredskapstjenester. Beredskapssenter har tre godt utstyrte operasjonsrom og et spesialdesignet operasjonsrom for kundens 3. linjeledelse, samt telefonsentre for henvendelser fra pårørende og media. Operativ avdeling er isolert fra kontorlandskap og fellesrom for å sikre uvedkommede adgang under handling av hendelser. Andre kontorarealer og møterom kan benyttes for å sikre kontorkapasitet for å håndtere en større beredskapssituasjon.

ResQs beredskapssenter tilbyr et komplett utvalg av beredskapstjenester. Fra 24/7 vaktgående team og varslingstjeneste for operatør- og riggselskaper, kunder innen olje- , maritim- og andre virksomheter til personal omsorg, til 24/7 støtte for 2. og 3. linje beredskap samt trening og opplæring av rekke kundetilpassede kurs.

Les mer om våre beredskapstjenester her.