RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray
fourthtry-top-mask

Maritimekurs

Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner og er verdens femte største skipsfartsnasjon. Maritim næring er Norges største eksportør av tjenester, og vår nest største næring regnet i eksportverdi, etter olje og gass. Det maritime miljøet i Norge er blant verdens mest komplette, med et mangfold av bedrifter og fagmiljøer som sammen besitter en helt unik innovasjonskraft. 


Maritim næring har direkte og indirekte betydning for arbeidsplassene til 300 000 - 400 000 arbeidere. En maritim karriere om bord i et skip er bare én av mulighetene, det finnes tusenvis av mennesker som jobber med maritime oppgaver uten å ha satt sin fot på et skipsdekk.

Skal en jobbe i maritime næring er det viktig å være forberedt til å håndtere en nødssituasjoner som kan oppstå til sjøs. Vurderer du å arbeide på service fartøyer offshore, flyterigger, ferger eller fiskebåter?

Vi tilbyr en rekke kurs som gir deg den kompetansen og trygghet du vil trenge. Tilbudte kurs følger Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW)  rettningslinjer.  

Kilde

 

Beredskap og krisehåndtering

Offshorekurs

Andre kurs

E-læring

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til STCW GSK for sjøfolk

Dette kurset er for deg som skal oppgradere sertifikatet fra Norsk Olje og Gass grunnleggende sikkerhetsopplæring til STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk.
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Dette sikkerhetskurset er obligatorisk for alle som skal jobbe på båt eller skip.
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Dette sikkerhetskurset er obligatorisk for alle som skal jobbe på båt eller skip.
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring for sjøfolk

Dette kurset er for deg som skal være fører av hurtiggående MOB-båt.
STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Dette kurset er en oppdatering av kurset Hurtiggående MOB båt som må repeteres hvert 5. år.
STCW Medisinsk behandling

STCW Medisinsk behandling

Dette kurset er for deg som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord. Medisinsk behandling er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.
STCW Medisinsk behandling oppdatering

STCW Medisinsk behandling oppdatering

Dette kurset er en oppdatering av kurset for sjøfolk som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord.
STCW Medisinsk førstehjelp

STCW Medisinsk førstehjelp

Dette kurset er for alle sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord på skip.
STCW Oppdatering redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)

STCW Oppdatering redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)

Dette kurset er en oppdatering av kurset som er obligatorisk for førere av redningsfarkost og MOB båt unntatt hurtiggående MOB båt.
STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Dette kurset er for dekksoffiserer uten gyldig fartstid de siste 5 år som skal oppdatere sin videregående sikkerhetsopplæring
STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid de siste 5 år

Dette kurset er for maskinoffiserer uten gyldig fartstid de siste 5 år som skal oppdatere sin videregående sikkerhetsopplæring
STCW Passasjer- og krisehåndtering

STCW Passasjer- og krisehåndtering

Dette kurset er for deg som skal tjenestegjøre og ha ansvar for sikkerhet ombord i fartøy som frakter passasjerer.
STCW Redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)

STCW Redningsfarkost og mann-over-bord båter (Båtmannsopplæring)

Dette kurset er for deg som er fører av redningsfarkost og MOB båt men untatt hurtiggående MOB båt.
STCW Sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter

STCW Sikkerhetsbevissthet med anviste sikkerhetsplikter

Dette kurset er for deg som er tildelt plikter innenfor sikring om bord på skip som skal ha sikkerhets- og terrorberedskapsplan.
STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

Trenger du kurs for å jobbe på båt? Dette sikkerhetskurset er obligatorisk for alle som skal jobbe på mindre båt eller skip.
STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

STCW Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vil du bli maskinoffiser? Da må du ta dette kurset for videregående sikkerhetsopplæring (tidligere IMO80). Kurset må repeteres hvert 5. år
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling

STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling

Kurs for dekkoffiserer som har har ansvar for medisinsk behandling om bord. Dette er en oppdaterings kurs for dekkoffiserer som skal oppdatere sin videregående sikkerhetsopplæring inkl. medisinsk behandling.
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Er du maskinoffiserer som skal oppdatere din videregående sikkerhetsopplæring? Da er dette en kurs for deg! Kurset må repeteres hvert 5. år.
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Dette kurset er for deg som er som er fisker og som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.
STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere

STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere

Dette kurset er en oppdatering av STCW-F Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.