RESQ-logo-red_RGB
Kursbestilling
VIP login
Intranett
1200px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg
facebook-gray
linkedin-gray
fourthtry-top-mask

Offshorekurs

Oljebransjen er et globalt kraftverk med hundretusenvis av arbeidere over hele verden som genererer hundrevis av milliarder globalt hvert år. Aktiviteten på norsk sokkel vil fremover være helt sentral for norsk økonomi, takket være store gjenværende ressurser og nye betydelige utbyggingsprosjekter som Johan Sverdrup.

Skal en jobbe offshore er det høyst nødvendig at hver og en har kvalifikasjonene som kreves. Alle arbeidere i offshorebransjen må jevnlig gjennom nødvendige offshorekurs og repetisjonkurs for å holde seg sertifiserte. Flere av kursene er obligatoriske og høyt prioritert for å opprettholde sikkerheten til de som er i beredskap. 


Vi tilbyr offshorekurs for opplæring av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Alle kursene følger rettningslinjer fra Norsk Olje og Gass.

Drømmer du om en karriere offshore? Vi hjelper deg med å kurse deg i riktig retning. 


 

Beredskap og krisehåndtering

Maritimekurs

Andre kurs

E-læring

Førstehjelp grunnkurs

Førstehjelp grunnkurs

Dette er et kurs som er tilrettelagt for personell som skal utføre førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner eller skal være førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy.
Førstehjelp repetisjonskurs

Førstehjelp repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs som er tilrettelagt for personell som skal utføre førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner eller skal være førstehjelpere og MOB-mannskap på beredskapsfartøy.
GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap - repetisjonskurs  for beredskapspersonell

GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap - repetisjonskurs for beredskapspersonell

Dette er et repetisjonskurs for sokkelarbeidende personell som er aktive medlemmer i HLO og Søk og redningslag.
GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs med e-læring

GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs med e-læring

Repetisjon av grunnleggende sikkerhetskurs som er første steg for å få kunne reise og jobbe offshore. Opplæring i generell sikkerhet, krisehåndtering og overlevelse på sjøen. Repeteres hvert 4. år.
GSK Grunnleggende sikkerhets repetisjonskurs

GSK Grunnleggende sikkerhets repetisjonskurs

Repetisjon av grunnleggende sikkerhetskurs som er første steg for å få kunne reise og jobbe offshore. Opplæring i generell sikkerhet, krisehåndtering og overlevelse på sjøen. Må repeteres hvert 4. år.
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

Grunnleggende sikkerhetskurs er første steg for å få kunne reise og jobbe offshore. Opplæring i generell sikkerhet, krisehåndtering og overlevelse på sjøen.
GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring

GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring

Grunnleggende sikkerhetskurs er første steg for å få kunne reise og jobbe offshore. Opplæring i generell sikkerhet, krisehåndtering og overlevelse på sjøen.
Helikopterevakuering

Helikopterevakuering

Dette er et kurs for alle som skal offshore i et helikopter. Kurset er for dem som mangler helikopterevakuerings del av GSK - sikkerhetskurs.
HLO grunnkurs med e-læring

HLO grunnkurs med e-læring

Dette er et kurs for personell som skal utøve helikopterdekk-mannskap funksjon.
HLO repetisjonskurs

HLO repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs kurs for personell som skal utøve helikopterdekk-mannskap funksjon.
Kombikurs - Søk og redningslag/HLO repetisjonskurs

Kombikurs - Søk og redningslag/HLO repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for personell som skal kunne fungere som medlemmer av et søk og redningslag og personell som skal utøve helikopterdekk-mannskap funksjon.
Liten MOB-båt 1 dag repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Liten MOB-båt 1 dag repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Dette kurset er en repetisjon for mannskap på faste/flytende innretninger som skal bemanne MOB-båt i henhold til Norsk Olje og Gass' retningslinjer.
Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring

Dette kurset er for mannskap på faste/flytende innretninger som skal bemanne MOB-båt i henhold til Norsk Olje og Gass' retningslinjer.
Livbåtfører Frittfall-livbåt grunnkurs

Livbåtfører Frittfall-livbåt grunnkurs

Dette er et kurs for livbåtførere på frittfall-livbåt.
Livbåtfører Frittfall-livbåt repetisjonskurs

Livbåtfører Frittfall-livbåt repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for livbåtførere på frittfall-livbåt.
Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Dette er et kurs for livbåtførere innenfor offshore og maritim virksomhet.
Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs kurs for livbåtførere innenfor offshore og maritim virksomhet.
Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Livbåtfører sliskestuplivbåt grunnkurs

Dette er et kurs for livbåtførere på sliskelivbåt.
Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs

Livbåtfører sliskestuplivbåt repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for livbåtførere på sliskelivbåt.
Observasjonskurs søk og redning

Observasjonskurs søk og redning

Dette er et kurs for alle som skal delta på Skadestedsledelses kurs i henhold til Norsk Olje og Gass krav.
Stor MOB-båt grunnkurs

Stor MOB-båt grunnkurs

Dette kurset er for mannskap på faste/flytende innretninger som skal bemanne MOB-båt i henhold til Norsk Olje og Gass' retningslinjer.
Søk og redningslag grunnkurs

Søk og redningslag grunnkurs

Dette er et kurs for personell som skal kunne fungere som medlemmer av et søk og redningslag.
Søk og redningslag repetisjonskurs

Søk og redningslag repetisjonskurs

Dette er et repetisjonskurs for personell som skal kunne fungere som medlemmer av et søk og redningslag.