fourthtry-top-mask

Totalleverandør av beredskap

Vi tilbyr et robust og fleksibelt konsept for beredskapstjenester.
Vårt beredskapssenter tilbyr en komplett pakke med beredskapstjenester (24/7) på taktisk og strategisk nivå.
Vi leverer en rekke kurs, øvelser og treninger for beredskapsorganisasjoner.
ResQ har erfaring med leveranser til en rekke sektorer.
Vi har kunder og leveranser over hele verden.

Beredskap 24/7

Vi utfører operativ beredskap for våre kunder 24/7/365 fra vårt moderne beredskapssenter på Forus. 

Krisekommunikasjon

ResQs kommunikasjonsteam har spesialisert seg på krisekommunikasjon og mediehåndtering.

Trening og øvelser

ResQ tilbyr treninger og øvelser tilpasset ulike beredskapsorganisasjoner i en rekke sektorer.

Pårørendehåndtering

ResQ har mottaksteam for evakuert personell og pårørende. Vi bemanner også vårt call-senter (24/7) for henvendelser fra pårørende.

Kurs

ResQ tilbyr en rekke kurs innen HMS, beredskap og krisehåndtering.

Samarbeidspartnere

ResQ har et stort spekter av samarbeidspartnere.