Totalleverandør av beredskap

Vi tilbyr et robust og fleksibelt konsept for beredskapstjenester.
Vårt beredskapssenter tilbyr en komplett pakke med beredskapstjenester (24/7) på taktisk og strategisk nivå.
Vi leverer en rekke kurs, øvelser og treninger for beredskapsorganisasjoner.
ResQ har erfaring med leveranser til en rekke sektorer.
Vi har kunder og leveranser over hele verden.
Copyright © ResQ    |   Luramyrveien 12, 4313 Sandnes, Norway   |   tel.  (+47) 41 75 50 00

Webeditor: Send e-post
NS-EN ISO 9001: 2015 
NS-EN ISO 14001: 2015
COPYRIGHT © 2013 RESQ
Luramyrveien 12, 4313 SANDNES, NORWAY. TEL. (+47) 41 75 50 00
Privacy policy