Totalleverandør av beredskap

Vi tilbyr et robust og fleksibelt konsept for beredskapstjenester.
Vårt beredskapssenter tilbyr en komplett pakke med beredskapstjenester (24/7) på taktisk og strategisk nivå.
Vi leverer en rekke kurs, øvelser og treninger for beredskapsorganisasjoner.
ResQ har erfaring med leveranser til en rekke sektorer.
Vi har kunder og leveranser over hele verden.